Skip to main content

Innehåll i Kieku-lösningen

Kieku-lösningen innehåller gemensamma processer inom ekonomi- och personalförvaltning, ett gemensamt Kieku-datasystem, och uppfyller statskontorets gemensamma uppföljningsmodell.

Av personalförvaltningens processer ingår hanteringen av tjänsteförhållandet, hanteringen av arbetstider, löneräkningen och kompetenshanteringen i Kieku. Kieku-datasystemet innehåller fem tillämpningar för personalförvaltningen: Kieku-personalförvaltningen (SAP HCM), Beräkningen av tjänstgöringstid, Semesterbehandlingen, Tidshanteringen och Lönerna.

Av ekonomiförvaltningens processer ingår behandling av inkomster, behandling av utgifter, bokföring och intern redovisning i Kieku. Funktionerna i Kieku-systemets ekonomiförvaltning baserar sig på ett program för ekonomiförvaltning, Kieku-ekonomiförvaltningen (SAP FICO). Den ekonomiska rapporteringen genomförs både med tillämpningen SAP FICO och med SAP BI.

Webbutikerna, godkännanderundan för utgiftsverifikationer och betalningar ingår inte i Kieku-ekonomiförvaltningen. Vid behov upprättas dock anslutningar mellan Kieku och externa kassa- och faktureringssystem samt webbutikssystem. Godkännanderundan för utgiftsverifikationer sker i Rondo, hanterings- och arkiveringssystemet för fakturor och dokument. Rondo används också för arkivering av dokument som gäller personal- och ekonomiförvaltning.

I samband med att Kieku tas i bruk inför bokföringsenheterna även en gemensam ny uppföljningsmodell för ekonomiska data. Sammanlagt fjorton uppföljningsobjekt har fastställts, varav två är sådana som ämbetesverken fritt kan välja och två kan vid behov införas senare. Bland uppföljningsobjekten finns dels sådana som är gemensamma på koncernnivå, dels sådana som är specifika för varje bokföringsenhet.