Hoppa till innehåll

Kieku-lösningen för ekonomi- och personalförvaltningens gemensamma processer

Kieku-lösningen omfattar ekonomi- och personalförvaltningens gemensamma processer och ett gemensamt Kieku-system. Lösningen är statsförvaltningens gemensamma modell för uppföljningsobjekt.

Av personalförvaltningens processer omfattar Kieku-lösningen hantering av anställningsförhållanden, arbetstidskontroll och kompetenshantering. Datasystemet Kieku omfattar sex program för personalförvaltning. Dessa är Kieku-personalförvaltning (SAP HCM), Beräkning av anställningstid, Semesterplanering, Tidshantering, Arbetstidsallokering (SAP CATS) och Löner.

Av ekonomiförvaltningens processer omfattar Kieku utgiftshantering, inkomsthantering, bokföring och intern redovisning. Ekonomiförvaltningsfunktionerna i datasystemet Kieku bygger på ett program för ekonomiförvaltning, det vill säga Kieku-ekonomiförvaltning (SAP FICO). Ekonomi rapporteras i programmen SAP FICO och SAP BI.

Näthandel, godkännandecirkulation och utbetalning av utgiftsverifikat faller utanför Kieku-ekonomiförvaltningen. Vid behov byggs emellertid anslutningar mellan Kieku och externa kassa- och faktureringssystem samt näthandelssystem. Godkännandecirkulationen av utgiftsverifikat görs i systemet Rondo för cirkulation och arkivering av fakturor och dokument. De av personal- och ekonomiförvaltningens dokument som ska arkiveras arkiveras i Rondo.

I samband med ibruktagandet av Kieku-lösningen infördes vid bokföringsenheterna statens gemensamma modell för uppföljningsobjekt för ekonomidata. Totalt har fjorton uppföljningsobjekt fastställts. Två av dem får ämbetsverken välja fritt och två kan vid behov tas i bruk i ett senare skede. Bland uppföljningsobjekten fins både gemensamma objekt på koncernnivå och uppföljningsobjekt per bokföringsenhet.

Tekniska data om Kieku

Datasystemet Kieku bygger på SAP:s och CGI:s färdiga produkter.

Bassystemet i Kieku:

  • Kieku-ekonomiförvaltning (SAP FICO)
  • Kieku-personalförvaltning (SAP HCM)
  • Löner (CGI Palkat)
  • Tidshantering (CGI Ajanhallinta)
  • Beräkning av anställningstid (CGI Palveluaikalaskenta)
  • Semesterplanering (CGI Lomasuunnittelu)
  • Allokering av arbetstid (SAP CATS)

Analysrapporteringen av datasystemet Kieku genomförs med SAP:s Business Intelligence (BI). Dessutom har man använt SAP BI för vissa standardrapporter om bland annat bokslut.

Kieku är anslutet till de gemensamma datasystemen Handi, Tahti och resehantering (M2). Dessutom ska en anslutning också byggas till kassasystemet.