Hoppa till innehåll

Vi betjänar hela statsförvaltningen

Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) är en viktig leverantör av koncerntjänster inom finansministeriets förvaltningsområde. Palkeets mål är att främja en välfungerande offentlig förvaltning genom att erbjuda högklassiga och kostnadseffektiva stöd- och experttjänster för ekonomi- och personalförvaltning. Vi fungerar som statsförvaltningens interna tjänsteleverantör.

Vår kundkrets omfattar nästan alla ämbetsverk och institutioner inom statsförvaltningen. Den senaste kunden vi slöt avtal med var riksdagen. Storleken på de ämbetsverk vi betjänar varierar mycket, från några personer till 15 000 personer. De ämbetsverk vi betjänar är av många olika slag: från basämbetsverk till stiftelser och från domstolar till forskningsinstitut.

Palkeet strävar efter att ge kunden en positiv upplevelse av tjänste- och produktionslösningarna på tre olika sätt:

  • Tjänsterna och funktionerna utvecklas ständigt
  • Tjänsterna är enkla att använda
  • Kunden får stöd i servicesituationer

I samarbete med kunderna skapar vi en effektiv och fungerande framtid.