Hoppa till innehåll

Enhetliga datasystem och processer

Palkeet producerar ekonomi- och personfalförvaltningstjänster åt staten med sammanhängande datasystem och processer. Från och med år 2017 äger Palkeet nästan fullständigt de datasystem som används för stöduppgifter inom statens ekonomi- och personalförvaltning. Det här innebär att Palkeet ansvarar för beställnings- och leveranskedjan till och med samarbetet med intressentgrupper.

År 2016 startade Palkeet ett av Finlands första projekt med processautomatisering (RPA, robotic process automatisation) inom den offentliga sektorn. Projektet ingår i statsrådets spetsprojekt inom digitalisering.

Kieku-lösningen ökar produktiviteten med 20 procent

Kieku är det mest betydande bland Statsförvaltningens datasystem, och fasen för att ta systemhelheten i bruk slutfördes i slutet av år 2016. Kieku-lösningen används vid statens alla bokföringsenheter, med undantag för Försvarsmakten, dvs. sammanlagt av ca 62 000 statliga tjänstemän. Målsättningen med Kieku är att förbättra produktiviteten inom statens ekonomi- och personalförvaltning med 20 procent fram till år 2020.