Siirry sisältöön

Tapahtumat

05.08.2021

Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

09.00-11.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää uudelle työntekijälle Kieku-portaalin ja Pointti-palvelunhallintajärjestelmän käyttöä. Perehdytyksen jälkeen uudella työntekijällä on selkeä käsitys siitä, mihin Kieku-portaalia käytetään sekä mistä ohjeet ongelmatilanteissa löytyvät.

» Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

01.09.2021

Paneelikeskustelu sujuvista julkisista hankinnoista

09.00-11.00

Muut tapahtumat, Avoin

Miten julkisten hankintojen kehitystyö etenee valtiolla ja miten kansallisen julkisten hankintojen strategian toimeenpano edistyy? Tervetuloa valtion konsernitoimijoiden yhteiseen paneelikeskusteluun sujuvista julkisista hankinnoista.

» Paneelikeskustelu sujuvista julkisista hankinnoista

07.09.2021

Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

09.00-11.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää uudelle työntekijälle Kieku-portaalin ja Pointti-palvelunhallintajärjestelmän käyttöä. Perehdytyksen jälkeen uudella työntekijällä on selkeä käsitys siitä, mihin Kieku-portaalia käytetään sekä mistä ohjeet ongelmatilanteissa löytyvät.

» Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

07.09.2021

Koulutus: Osaava-järjestelmä HRD-asiantuntijalle

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi Osaava-järjestelmän keskeiset HRD:n tehtävät, mm. virastokohtaisten tavoitteiden tallentaminen Osaavaan, lomakkeiden luominen, puolesta tekeminen ja muut HRD-pääkäyttäjätehtävät, kuten lomakkeiden reititys ja poisto.

» Koulutus: Osaava-järjestelmä HRD-asiantuntijalle

14.09.2021

Koulutus: Osaava-järjestelmä esimiehelle

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi Osaava-järjestelmän esimiehen ja matriisiesimiehen perustoiminnot: työtavoitteiden asettaminen henkilölle, ryhmälle ja tiimille, työtavoitteiden saavuttamisen seuranta, kehittymistavoitteiden asettaminen henkilölle sekä kehittymisen tukeminen ja seuranta.

» Koulutus: Osaava-järjestelmä esimiehelle

15.09.2021

Koulutus: M2 Blue kotimaan matkasuunnitelma ja -laskun laatiminen sisältäen M2-mobiilin käyttövinkkejä

09.00-10.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi kotimaan matkasuunnitelman ja matkalaskun teko M2 Bluessa matkustajan näkökulmasta. Koulutuksessa opetetaan mm. liitteiden lisääminen ja käydään läpi muita erityishuomioita siten, että matkalasku on valtion matkustussäännön mukainen ja etenee sujuvasti matkustajalta asiatarkastukseen ja hyväksyjälle.

» Koulutus: M2 Blue kotimaan matkasuunnitelma ja -laskun laatiminen sisältäen M2-mobiilin käyttövinkkejä

15.09.2021

Koulutus: Kieku ajanhallinta, osa-aikaisten käsittely

13.00-15.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi osa-aikaisten käsittelyä Kieku ajanhallinnassa: Vuorot ja päivittäinen lepoaika (arkipyhäviikot, ylityömääräyksen alainen työ sekä vuoron siirto -toiminnallisuus)

» Koulutus: Kieku ajanhallinta, osa-aikaisten käsittely

16.09.2021

Koulutus: M2 Blue ulkomaan matkasuunnitelma ja –laskun laatiminen, lisäksi EU:n neuvoston matkasuunnitelman ja –laskun erityispiirteet

09.00-10.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi ulkomaan matkasuunnitelman ja matkalaskun teko M2 Bluessa matkustajan näkökulmasta. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi myös muita erityishuomioita siten, että matkalasku on valtion matkustussäännön mukainen ja etenee sujuvasti matkustajalta asiatarkastukseen ja hyväksyjälle.

» Koulutus: M2 Blue ulkomaan matkasuunnitelma ja –laskun laatiminen, lisäksi EU:n neuvoston matkasuunnitelman ja –laskun erityispiirteet

16.09.2021

Koulutus: Handi-palvelun klinikka

13.00-14.15

Koulutukset, Avoin

Klinikoissa käsitellään Handin versiokorotukset sekä kaikkia Handi-palveluun liittyviä kysymyksiä.

» Koulutus: Handi-palvelun klinikka

20.09.2021

Koulutus: Tulojen käsittely: Myyntireskontran hoito

09.00-11.30

Koulutukset, Avoin

Myyntireskontra -koulutus sisältää seuraavat osa-alueet: myyntireskontran sisältö, saatavien valvonnan perustiedot ja toimintatavat sekä myyntireskontran ja laskutuksen raportit.

» Koulutus: Tulojen käsittely: Myyntireskontran hoito

21.09.2021

Koulutus: Osaava-järjestelmä työntekijälle

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi Osaava-järjestelmän perustoiminnot työntekijän näkökulmasta: työ- ja kehittymistavoitteiden asettaminen sekä jatkuva keskustelu.

» Koulutus: Osaava-järjestelmä työntekijälle

28.09.2021

Koulutus: Kieku-portaalitoiminnot työntekijälle

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa tutustutaan Kieku-portaalin toimintoihin: Kiekun yleisnäkymä, Omat tiedot, Työaika, Vuosilomat, Tehtävänkuva (joilla tämä on käytössä), Poissaolot, Palkkalaskelma, Lomakkeet, Ohjeet, eKieku, Vuosilomasuunnittelu.

» Koulutus: Kieku-portaalitoiminnot työntekijälle

29.09.2021

Koulutus: Kieku-portaalin esimiestoiminnot

09.00-10.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi Kieku-portaalin esimiestoimintoja (tehtävälista, sijaisuustieto, seurattavat asiat, poissaolot ja lomakkeet).​

» Koulutus: Kieku-portaalin esimiestoiminnot

30.09.2021

Koulutus: HR-asiantuntijan Kieku-portaalilomakkeiden sisältö ja vaikutukset mm. palvelussuhteen luontiin ja raportointiin

09.00-11.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi HR-asiantuntijan Kieku-portaalilomakkeiden sisältöä.

» Koulutus: HR-asiantuntijan Kieku-portaalilomakkeiden sisältö ja vaikutukset mm. palvelussuhteen luontiin ja raportointiin

04.10.2021

Koulutus: Tulojen käsittely: Perintä

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Yleinen perehdytys perintäprosessista ja -vastuista, perintäehdotelman käsittely ja perintäprosessin eteneminen.

» Koulutus: Tulojen käsittely: Perintä

05.10.2021

Koulutus: Valtiolle.fi-järjestelmä rekrytoinnin työvälineenä, alkeet

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa perehdytään hakuilmoituksen laatimiseen Valtiolle.fi-järjestelmässä.

» Koulutus: Valtiolle.fi-järjestelmä rekrytoinnin työvälineenä, alkeet

05.10.2021

Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

09.00-11.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää uudelle työntekijälle Kieku-portaalin ja Pointti-palvelunhallintajärjestelmän käyttöä. Perehdytyksen jälkeen uudella työntekijällä on selkeä käsitys siitä, mihin Kieku-portaalia käytetään sekä mistä ohjeet ongelmatilanteissa löytyvät.

» Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

06.10.2021

Koulutus: Valtiolle.fi-järjestelmä rekrytoinnin työvälineenä, jatko

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa perehdytään organisaatiotietojen ylläpitoon Valtiolle.fi-järjestelmässä viraston pääkäyttäjän näkökulmasta.

» Koulutus: Valtiolle.fi-järjestelmä rekrytoinnin työvälineenä, jatko

07.10.2021

Koulutus: M2 Blue –koulutus matkustuksen yhteyshenkilöille ja Bluen raportointi

09.00-10.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi M2 Bluen raportointia sekä erilaisia M2 Bluen ominaisuuksia.

» Koulutus: M2 Blue –koulutus matkustuksen yhteyshenkilöille ja Bluen raportointi

14.10.2021

Koulutus: Handi-palvelun klinikka

13.00-14.15

Koulutukset, Avoin

Klinikoissa käsitellään Handin versiokorotukset sekä kaikkia Handi-palveluun liittyviä kysymyksiä.

» Koulutus: Handi-palvelun klinikka

26.10.2021

Koulutus: Pointti asiakkaan näkökulmasta

09.00-10.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi Pointti-palvelunhallintajärjestelmän käyttöä asiakkaan näkökulmasta, mm. palvelupyynnön tekeminen ja pyynnön käsittelyn vaiheet.

» Koulutus: Pointti asiakkaan näkökulmasta

27.10.2021

Koulutus: SAP FICO -raportointi

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa tarkoituksena on opetella SAP FICO -raportoinnin perusteet: kuinka raportteja ajetaan, muokataan, suodatetaan, luodaan omia malleja ja miten hyödynnetään olemassa olevia malleja.

» Koulutus: SAP FICO -raportointi

02.11.2021

Koulutus: Henkilöstöhallinnon Ad hoc -raportointi

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi Ad hoc -kyselyn osat ja painikkeet. Tavoitteena on oppia hyödyntämään valmista raporttipohjaa (Ad hoc -kyselyä). Lisäksi opetellaan tekemään uusi raporttipohja ja käydään läpi tarkemmin kyselyn valintakriteerit, monivalinnan käyttäminen, puhurointi ja muitakin vinkkejä Ad hoc -kyselyiden luomiseen.

» Koulutus: Henkilöstöhallinnon Ad hoc -raportointi

03.11.2021

Koulutus: Käyttöomaisuuskirjanpito-koulutus

08.30-11.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksen sisältö: Keskeiset käsitteet, perustiedot, roolit sekä prosessit, Käyttöomaisuusyksikön perustaminen, ylläpito ja hankinta, Keskeneräisen käyttöomaisuuden käsittely, Käyttöomaisuuden muut tapahtumat, Käyttöomaisuuden raportit, Irtaimiston käsittely

» Koulutus: Käyttöomaisuuskirjanpito-koulutus

04.11.2021

Koulutus: Kieku ajanhallinta virasto- ja jaksotyössä, esimiehen toiminnot

09.00-12.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi Kiekun ajanhallinnan esimiehen toimintoja.

» Koulutus: Kieku ajanhallinta virasto- ja jaksotyössä, esimiehen toiminnot

04.11.2021

Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

09.00-11.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää uudelle työntekijälle Kieku-portaalin ja Pointti-palvelunhallintajärjestelmän käyttöä. Perehdytyksen jälkeen uudella työntekijällä on selkeä käsitys siitä, mihin Kieku-portaalia käytetään sekä mistä ohjeet ongelmatilanteissa löytyvät.

» Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

11.11.2021

Koulutus: Tulojen käsittely: Nimikerekisteri

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksen tavoitteena on ymmärtää Kiekun yhteisen nimikerekisterin periaatteet. Nimikerekisterikoulutus sisältää seuraavat osa-alueet: nimikkeiden perustiedot sekä niiden vaikutus myyntilaskuprosessiin.

» Koulutus: Tulojen käsittely: Nimikerekisteri

18.11.2021

Koulutus: Handi-palvelun klinikka

13.00-14.15

Koulutukset, Avoin

Klinikoissa käsitellään Handin versiokorotukset sekä kaikkia Handi-palveluun liittyviä kysymyksiä.

» Koulutus: Handi-palvelun klinikka

09.12.2021

Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

09.00-11.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää uudelle työntekijälle Kieku-portaalin ja Pointti-palvelunhallintajärjestelmän käyttöä. Perehdytyksen jälkeen uudella työntekijällä on selkeä käsitys siitä, mihin Kieku-portaalia käytetään sekä mistä ohjeet ongelmatilanteissa löytyvät.

» Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

16.12.2021

Koulutus: Handi-palvelun klinikka

13.00-14.15

Koulutukset, Avoin

Klinikoissa käsitellään Handin versiokorotukset sekä kaikkia Handi-palveluun liittyviä kysymyksiä.

» Koulutus: Handi-palvelun klinikka