Siirry sisältöön

Tapahtumat

13.12.2022

Valtiolle.fi: Viraston sisäisen liikkuvuuden prosessin tehostaminen – sisäinen haku Valtiolle.fi:ssä

13.00-13.45

Avoin, Koulutukset

Valtiolle.fi-koulutukset järjestetään vuonna 2022 tukiklinikkatilaisuuksina, jotka on jaettu pitkin vuotta. Tukiklinikat mahdollistavat vuorovaikutuksen kouluttajien ja osallistujien välillä perinteistä koulutusta paremmin. Tilaisuuksiin toivotaankin rohkeaa osallistumista ja kysymyksiä! 

» Valtiolle.fi: Viraston sisäisen liikkuvuuden prosessin tehostaminen – sisäinen haku Valtiolle.fi:ssä

15.12.2022

Perehdytys Matkapalvelun (lisäpalvelu) asiakkaille: Virkamatkustamisen ja M2 matka- ja kulunhallintajärjestelmän perusteet

09.00-10.00

Avoin, Koulutukset

Perehdytykseen voivat osallistua vain Hätäkeskuslaitoksen (HÄKE), Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT), Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA), Rahoitusvakausviraston (RVV), Oikeusrekisterikeskuksen (ORK), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira), Tullin (TULLI) ja Palkeiden henkilöstö. Koulutuksessa käymme läpi asioita, joita matkustavan virkamiehen tulisi tietää virkamatkustamisesta. Opit kotimaan matkasuunnitelman ja –laskun laatimisen sekä käytännön vinkkejä järjestelmän käyttöön.

» Perehdytys Matkapalvelun (lisäpalvelu) asiakkaille: Virkamatkustamisen ja M2 matka- ja kulunhallintajärjestelmän perusteet

11.01.2023

Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

09.00-11.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää uudelle työntekijälle Kieku-portaalin ja Pointti-palvelunhallintajärjestelmän käyttöä. Perehdytyksen jälkeen uudella työntekijällä on selkeä käsitys siitä, mihin Kieku-portaalia käytetään sekä mistä ohjeet ongelmatilanteissa löytyvät. Koulutuksessa käydään läpi myös Palkeiden palvelukanavat, jotka ovat palkansaajan neuvontapalveluun kuuluvan käytössä.

» Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

24.01.2023

Koulutus: M2 kotimaan matkasuunnitelma ja –laskun laatiminen sisältäen M2-mobiilin käyttövinkkejä

09.00-10.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi kotimaan matkasuunnitelman ja -laskun teko M2 matkustajan näkökulmasta. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi myös muita erityishuomioita siten, että matkalasku on valtion matkustusäännön mukainen ja etenee sujuvasti matkustajalta asiatarkastukseen ja hyväksyjälle. Koulutuksen lopussa käydään läpi EU:n neuvoston matkaan liittyviä erityispiirteitä, jotka matkustajan tulisi huomioida matkasuunnitelman ja -laskun laatimisessa.

» Koulutus: M2 kotimaan matkasuunnitelma ja –laskun laatiminen sisältäen M2-mobiilin käyttövinkkejä

31.01.2023

Koulutus: M2 Blue -koulutus matkustuksen parissa työskenteleville

09.00-10.00

Koulutukset, Avoin

Tarkastuspalvelun tehtävät ja vastuut, M2 hyödyllisiä toimintoja (mm. matkasihteeri - toiminto, pysyvän matkamääräyksen laatiminen, sijaisuuksien asettaminen), Laskun hyväksyntäketjun tietojen lukeminen ja hyödyntäminen, Kierronvalvonta

» Koulutus: M2 Blue -koulutus matkustuksen parissa työskenteleville

02.02.2023

Perehdytys Matkapalvelun (lisäpalvelu) asiakkaille: Virkamatkustamisen ja M2 matka- ja kulunhallintajärjestelmän perusteet

09.00-10.15

Koulutukset, Avoin

Perehdytykseen voivat osallistua vain Hätäkeskuslaitoksen (HÄKE), Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT), Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA), Rahoitusvakausviraston (RVV), Tulli, Valvira, Oikeusrekisterikeskus (ORK), Ilmatieteenlaitos (FMI), Valtion talouden tarkastusvirasto (VTV) ja Palkeiden henkilöstö. Koulutuksessa käymme läpi asioita, joita matkustavan virkamiehen tulisi tietää virkamatkustamisesta. Opit kotimaan matkasuunnitelman ja –laskun laatimisen sekä käytännön vinkkejä järjestelmän käyttöön. Osallistujille toimitetaan tiivis ohjepaketti hyödyllisine linkkeineen.

» Perehdytys Matkapalvelun (lisäpalvelu) asiakkaille: Virkamatkustamisen ja M2 matka- ja kulunhallintajärjestelmän perusteet

07.02.2023

Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

09.00-11.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa perehdytetään työntekijälle Kieku-portaalin ja Pointti-palvelunhallintajärjestelmän käyttöä. Koulutuksessa tutustutaan mm. seuraaviin Kieku-portaalin toimintoihin: Kiekun yleisnäkymä, Omat tiedot, Työaika, Vuosilomat, Poissaolot, Palkkalaskelma, Lomakkeet, Ohjeet sekä eKieku. Pointti-palvelunhallintajärjestelmästä käydään läpi mm. yleisnäkymä, palvelupyyntöjen tekeminen ja tarkastelu sekä chat-toiminnallisuus.

» Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

09.02.2023

Koulutus: M2-raportointi

09.00-10.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi, mitä raportteja M2 Blue sisältää, raporttien ajaminen ja käynnistysparametrit sekä, miten voin hyödyntää M2 Bluen raportteja

» Koulutus: M2-raportointi

16.02.2023

Koulutus: M2 Blue ulkomaan matkasuunnitelma ja –laskun laatiminen, lisäksi EU:n neuvoston matkalaskujen erityispiirteet

09.00-10.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi ulkomaan matkasuunnitelman ja -laskun teko M2 matkustajan näkökulmasta. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi myös muita erityishuomioita siten, että matkalasku on valtion matkustusäännön mukainen ja etenee sujuvasti matkustajalta asiatarkastukseen ja hyväksyjälle. Koulutuksen lopussa käydään läpi EU:n neuvoston matkaan liittyviä erityispiirteitä, jotka matkustajan tulisi huomioida matkasuunnitelman ja -laskun laatimisessa.

» Koulutus: M2 Blue ulkomaan matkasuunnitelma ja –laskun laatiminen, lisäksi EU:n neuvoston matkalaskujen erityispiirteet

16.02.2023

Handi-klinikka

13.00-13.55

Koulutukset, Avoin

Klinikoissa käsitellään Handin versiokorotukset sekä kaikkia Handi-palveluun liittyviä kysymyksiä. Osallistujat voivat tallentaa kysymyksiä etukäteen Handi-Tiimerissä olevaan Excel-taulukkoon.

» Handi-klinikka

02.03.2023

Perehdytys Matkapalvelun (lisäpalvelu) asiakkaille: Virkamatkustamisen ja M2 matka- ja kulunhallintajärjestelmän perusteet

09.00-10.30

Koulutukset, Avoin

Perehdytykseen voivat osallistua vain Hätäkeskuslaitoksen (HÄKE), Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT), Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA), Rahoitusvakausviraston (RVV), Tulli, Valvira, Oikeusrekisterikeskus (ORK), Ilmatieteenlaitos (FMI), Valtion talouden tarkastusvirasto (VTV) ja Palkeiden henkilöstö. Koulutuksessa käymme läpi asioita, joita matkustavan virkamiehen tulisi tietää virkamatkustamisesta. Opit kotimaan matkasuunnitelman ja –laskun laatimisen sekä käytännön vinkkejä järjestelmän käyttöön. Osallistujille toimitetaan tiivis ohjepaketti hyödyllisine linkkeineen.

» Perehdytys Matkapalvelun (lisäpalvelu) asiakkaille: Virkamatkustamisen ja M2 matka- ja kulunhallintajärjestelmän perusteet

07.03.2023

Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

09.00-11.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa perehdytetään työntekijälle Kieku-portaalin ja Pointti-palvelunhallintajärjestelmän käyttöä. Koulutuksessa tutustutaan mm. seuraaviin Kieku-portaalin toimintoihin: Kiekun yleisnäkymä, Omat tiedot, Työaika, Vuosilomat, Poissaolot, Palkkalaskelma, Lomakkeet, Ohjeet sekä eKieku. Pointti-palvelunhallintajärjestelmästä käydään läpi mm. yleisnäkymä, palvelupyyntöjen tekeminen ja tarkastelu sekä chat-toiminnallisuus.

» Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

14.03.2023

Koulutus: Kieku ajanhallinta, esimiehen toiminot

09.00-10.45

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään alkuun läpi virasto- ja viikkotyön osuus, jonka jälkeen jaksotyön erityispiirteet. Koulutuksen tavoitteena on antaa esimiehelle valmiudet tehdä esimiehen toiminnot Kieku ajanhallinnassa. Koulutuksessa käydään läpi Kieku ajanhallinnan esimiehen toimintoja: toteutuneen työajan tarkastus, työajan kohdennusten tarkastus, tarvittaessa ylitöiden kohdentaminen, toteutuneen työajan hyväksyntä palkanmaksuaikataulun mukaisesti, takautuvat korjaukset, työaikalaskelma, vuorosuunnitelmatuloste, työajan enimmäismäärän seurantaraportti sekä ylityöraportti.

» Koulutus: Kieku ajanhallinta, esimiehen toiminot

16.03.2023

Koulutus: Takautuva eläke ja kuntoutustuki, osakuntoutustuki ja työkokeilu

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa avataan erilaisia tilanteita ja toimintatapoja, joissa virkamiehelle/työntekijälle myönnetään takautuva eläke tai kuntoutustuki, osakuntoutustuki tai työkokeilu. Lisäksi käydään läpi näiden eroja.

» Koulutus: Takautuva eläke ja kuntoutustuki, osakuntoutustuki ja työkokeilu

22.03.2023

Koulutus: eKieku työntekijälle

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa tutustutaan eKiekun yleisnäkymään, poissaolojen käsittelyyn, lomasuunnitteluun sekä työaikaleimauksiin ja työajankohdentamiseen.

» Koulutus: eKieku työntekijälle

23.03.2023

Koulutus: Esimiehen raportit ja esimiehen työpöytä

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi esimiehille suunnatut henkilöstöhallinnon raportit ja esimiehen työpöytä.

» Koulutus: Esimiehen raportit ja esimiehen työpöytä

28.03.2023

Koulutus: M2 kotimaan matkasuunnitelma ja –laskun laatiminen sisältäen M2-mobiilin käyttövinkkejä

09.00-10.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi ulkomaan matkasuunnitelman ja -laskun teko M2 matkustajan näkökulmasta. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi myös muita erityishuomioita siten, että matkalasku on valtion matkustusäännön mukainen ja etenee sujuvasti matkustajalta asiatarkastukseen ja hyväksyjälle. Koulutuksen lopussa käydään läpi EU:n neuvoston matkaan liittyviä erityispiirteitä, jotka matkustajan tulisi huomioida matkasuunnitelman ja -laskun laatimisessa.

» Koulutus: M2 kotimaan matkasuunnitelma ja –laskun laatiminen sisältäen M2-mobiilin käyttövinkkejä

30.03.2023

Handi-klinikka

13.00-13.55

Koulutukset, Avoin

Klinikoissa käsitellään Handin versiokorotukset sekä kaikkia Handi-palveluun liittyviä kysymyksiä. Osallistujat voivat tallentaa kysymyksiä etukäteen Handi-Tiimerissä olevaan Excel-taulukkoon.

» Handi-klinikka

05.04.2023

Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

09.00-11.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa perehdytetään työntekijälle Kieku-portaalin ja Pointti-palvelunhallintajärjestelmän käyttöä. Koulutuksessa tutustutaan mm. seuraaviin Kieku-portaalin toimintoihin: Kiekun yleisnäkymä, Omat tiedot, Työaika, Vuosilomat, Poissaolot, Palkkalaskelma, Lomakkeet, Ohjeet sekä eKieku. Pointti-palvelunhallintajärjestelmästä käydään läpi mm. yleisnäkymä, palvelupyyntöjen tekeminen ja tarkastelu sekä chat-toiminnallisuus.

» Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

06.04.2023

Perehdytys Matkapalvelun (lisäpalvelu) asiakkaille: Virkamatkustamisen ja M2 matka- ja kulunhallintajärjestelmän perusteet

09.00-10.15

Koulutukset, Avoin

Perehdytykseen voivat osallistua vain Hätäkeskuslaitoksen (HÄKE), Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT), Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA), Rahoitusvakausviraston (RVV), Tulli, Valvira, Oikeusrekisterikeskus (ORK), Ilmatieteenlaitos (FMI), Valtion talouden tarkastusvirasto (VTV) ja Palkeiden henkilöstö. Koulutuksessa käymme läpi asioita, joita matkustavan virkamiehen tulisi tietää virkamatkustamisesta. Opit kotimaan matkasuunnitelman ja –laskun laatimisen sekä käytännön vinkkejä järjestelmän käyttöön. Osallistujille toimitetaan tiivis ohjepaketti hyödyllisine linkkeineen.

» Perehdytys Matkapalvelun (lisäpalvelu) asiakkaille: Virkamatkustamisen ja M2 matka- ja kulunhallintajärjestelmän perusteet

18.04.2023

Koulutus: Valtiolle.fi-rekrytointijärjestelmä - Peruskoulutus osa 1

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksen ensimmäisessä osassa perehdytään hakuilmoituksen (sisäinen liikkuvuus, julkinen haku) laatimiseen Valtiolle.fi-järjestelmässä. Samalla käymme läpi kyselyiden luomisen ja automaattisten hakijaviestien muokkaamiseen. Käymme läpi, kuinka hakemuksia käsitellään, mitä dokumentteja hakijoista on mahdollista ottaa, miten tehdään hakijaviestintää ja mitä valmiita hakijaviestejä järjestelmästä löytyy. Tarkastelemme myös haastattelutoiminnon käyttöä.

» Koulutus: Valtiolle.fi-rekrytointijärjestelmä - Peruskoulutus osa 1

19.04.2023

Koulutus: Toimittajahallinta ja Handin toimittajaportaali

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi Handin Toimittajahallinta-moduulia sekä siihen liittyviä toiminnallisuuksia mm. kuinka tehdään uuden toimittajan perustaminen/avauspyyntö. Mitä kirjanpitoyksikön kuuluu tehdä ja mitä Palkeet tekee. Lisäksi käydään myös läpi Handin toimittajaportaalia ja sen toiminnallisuuksia

» Koulutus: Toimittajahallinta ja Handin toimittajaportaali

20.04.2023

Koulutus: Valtiolle.fi-rekrytointijärjestelmä - Peruskoulutus osa 2

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksen toisessa osiossa perehdymme Valtiolle.fi-järjestelmässä organisaatiotietojen ylläpitoon sekä hakijaviestipohjien luomiseen. Päätämme rekrytoinnin ja otamme tiedostokokonaisuuden. Tarkastelemme myös käyttäjähallintaa.

» Koulutus: Valtiolle.fi-rekrytointijärjestelmä - Peruskoulutus osa 2

25.04.2023

Koulutus: HR-asiantuntijan Kieku-portaalilomakkeet

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi asianohjausmallit ja lomakkeet, yleistä portaalilomakkeista sekä henkilöstöasiantuntijan lomakkeet.

» Koulutus: HR-asiantuntijan Kieku-portaalilomakkeet

04.05.2023

Perehdytys Matkapalvelun (lisäpalvelu) asiakkaille: Virkamatkustamisen ja M2 matka- ja kulunhallintajärjestelmän perusteet

09.00-10.15

Koulutukset, Avoin

Perehdytykseen voivat osallistua vain Hätäkeskuslaitoksen (HÄKE), Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT), Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA), Rahoitusvakausviraston (RVV), Tulli, Valvira, Oikeusrekisterikeskus (ORK), Ilmatieteenlaitos (FMI), Valtion talouden tarkastusvirasto (VTV) ja Palkeiden henkilöstö. Koulutuksessa käymme läpi asioita, joita matkustavan virkamiehen tulisi tietää virkamatkustamisesta. Opit kotimaan matkasuunnitelman ja –laskun laatimisen sekä käytännön vinkkejä järjestelmän käyttöön. Osallistujille toimitetaan tiivis ohjepaketti hyödyllisine linkkeineen.

» Perehdytys Matkapalvelun (lisäpalvelu) asiakkaille: Virkamatkustamisen ja M2 matka- ja kulunhallintajärjestelmän perusteet

04.05.2023

Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

09.00-11.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa perehdytetään työntekijälle Kieku-portaalin ja Pointti-palvelunhallintajärjestelmän käyttöä. Koulutuksessa tutustutaan mm. seuraaviin Kieku-portaalin toimintoihin: Kiekun yleisnäkymä, Omat tiedot, Työaika, Vuosilomat, Poissaolot, Palkkalaskelma, Lomakkeet, Ohjeet sekä eKieku. Pointti-palvelunhallintajärjestelmästä käydään läpi mm. yleisnäkymä, palvelupyyntöjen tekeminen ja tarkastelu sekä chat-toiminnallisuus.

» Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

09.05.2023

Koulutus: Henkilöstöhallinnon BI-raportointi

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Käydään läpi henkilöstöhallinnon yleisimmät raportit; htv-raportointi, palkkojen raportointi, tuntiraportit ja työaikapankkiraportit. Tarkoituksena on neuvoa, kuinka raportteja ajetaan ja muokataan.

» Koulutus: Henkilöstöhallinnon BI-raportointi

16.05.2023

Koulutus: Jakopalkkaraportointi, Ajanhallintaa käyttävät virastot

09.00-12.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi yleisesti jakopalkkalaskennan sisältöä sekä BI-raportteja, joita voidaan käyttää ennen ja jälkeen jakopalkka-ajoa.

» Koulutus: Jakopalkkaraportointi, Ajanhallintaa käyttävät virastot

23.05.2023

Koulutus: SAP HCM Ad hoc -raportointi

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi Ad hoc -kyselyn osat ja painikkeet. Tavoitteena on oppia hyödyntämään valmista raporttipohjaa (Ad hoc -kyselyä). Lisäksi opetellaan tekemään uusi raporttipohja ja käydään läpi tarkemmin kyselyn valintakriteerit, monivalinnan käyttäminen, puhurointi ja muitakin vinkkejä Ad hoc -kyselyiden luomiseen.

» Koulutus: SAP HCM Ad hoc -raportointi

25.05.2023

Koulutus: Jakopalkkaraportointi, CATS- ja eKieku-virastot

09.00-12.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi yleisesti jakopalkkalaskennan sisältöä sekä BI-raportteja, joita voidaan käyttää ennen ja jälkeen jakopalkka-ajoa.

» Koulutus: Jakopalkkaraportointi, CATS- ja eKieku-virastot

25.05.2023

Handi-klinikka

13.00-13.55

Koulutukset, Avoin

Klinikoissa käsitellään Handin versiokorotukset sekä kaikkia Handi-palveluun liittyviä kysymyksiä. Osallistujat voivat tallentaa kysymyksiä etukäteen Handi-Tiimerissä olevaan Excel-taulukkoon.

» Handi-klinikka

01.06.2023

Perehdytys Matkapalvelun (lisäpalvelu) asiakkaille: Virkamatkustamisen ja M2 matka- ja kulunhallintajärjestelmän perusteet

09.00-10.15

Koulutukset, Avoin

Perehdytykseen voivat osallistua vain Hätäkeskuslaitoksen (HÄKE), Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT), Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA), Rahoitusvakausviraston (RVV), Tulli, Valvira, Oikeusrekisterikeskus (ORK), Ilmatieteenlaitos (FMI), Valtion talouden tarkastusvirasto (VTV) ja Palkeiden henkilöstö. Koulutuksessa käymme läpi asioita, joita matkustavan virkamiehen tulisi tietää virkamatkustamisesta. Opit kotimaan matkasuunnitelman ja –laskun laatimisen sekä käytännön vinkkejä järjestelmän käyttöön. Osallistujille toimitetaan tiivis ohjepaketti hyödyllisine linkkeineen.

» Perehdytys Matkapalvelun (lisäpalvelu) asiakkaille: Virkamatkustamisen ja M2 matka- ja kulunhallintajärjestelmän perusteet

06.06.2023

Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

09.00-11.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa perehdytetään työntekijälle Kieku-portaalin ja Pointti-palvelunhallintajärjestelmän käyttöä. Koulutuksessa tutustutaan mm. seuraaviin Kieku-portaalin toimintoihin: Kiekun yleisnäkymä, Omat tiedot, Työaika, Vuosilomat, Poissaolot, Palkkalaskelma, Lomakkeet, Ohjeet sekä eKieku. Pointti-palvelunhallintajärjestelmästä käydään läpi mm. yleisnäkymä, palvelupyyntöjen tekeminen ja tarkastelu sekä chat-toiminnallisuus.

» Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille