Siirry sisältöön

Tapahtumat

01.09.2022

Perehdytys Matkapalvelun (lisäpalvelu) asiakkaille: Virkamatkustamisen ja M2 matka- ja kulunhallintajärjestelmän perusteet

09.00-10.00

Koulutukset, Avoin

Perehdytykseen voivat osallistua vain Hätäkeskuslaitoksen (HÄKE), Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT), Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA), Rahoitusvakausviraston (RVV) ja Palkeiden henkilöstö. Koulutuksessa käymme läpi asioita, joita matkustavan virkamiehen tulisi tietää virkamatkustamisesta. Opit kotimaan matkasuunnitelman ja –laskun laatimisen sekä käytännön vinkkejä järjestelmän käyttöön.

» Perehdytys Matkapalvelun (lisäpalvelu) asiakkaille: Virkamatkustamisen ja M2 matka- ja kulunhallintajärjestelmän perusteet

06.09.2022

Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

09.00-11.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää uudelle työntekijälle Kieku-portaalin ja Pointti-palvelunhallintajärjestelmän käyttöä. Perehdytyksen jälkeen uudella työntekijällä on selkeä käsitys siitä, mihin Kieku-portaalia käytetään sekä mistä ohjeet ongelmatilanteissa löytyvät. Koulutuksessa käydään läpi myös Palkeiden palvelukanavat, jotka ovat palkansaajan neuvontapalveluun kuuluvan käytössä.

» Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

08.09.2022

Koulutus: M2 Blue kotimaan matkasuunnitelma ja -laskun laatiminen sisältäen M2-mobiilin käyttövinkkejä

09.00-10.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi kotimaan matkasuunnitelman ja matkalaskun teko M2 Bluessa matkustajan näkökulmasta. Koulutuksessa opetetaan mm. liitteiden lisääminen ja käydään läpi muita erityishuomioita siten, että matkalasku on valtion matkustussäännön mukainen ja etenee sujuvasti matkustajalta asiatarkastukseen ja hyväksyjälle.

» Koulutus: M2 Blue kotimaan matkasuunnitelma ja -laskun laatiminen sisältäen M2-mobiilin käyttövinkkejä

13.09.2022

Valtiolle.fi: Hakemusten ja hakijoiden käsittely

13.00-13.45

Koulutukset, Avoin

Valtiolle.fi-koulutukset järjestetään vuonna 2022 tukiklinikkatilaisuuksina, jotka on jaettu pitkin vuotta. Tukiklinikat mahdollistavat vuorovaikutuksen kouluttajien ja osallistujien välillä perinteistä koulutusta paremmin. Tilaisuuksiin toivotaankin rohkeaa osallistumista ja kysymyksiä! 

» Valtiolle.fi: Hakemusten ja hakijoiden käsittely

15.09.2022

Koulutus: M2 Blue ulkomaan matkasuunnitelma ja –laskun laatiminen, lisäksi EU:n neuvoston matkalaskujen erityispiirteet

09.00-10.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi ulkomaan matkasuunnitelman ja matkalaskun teko M2 Bluessa matkustajan näkökulmasta. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi myös muita erityishuomioita siten, että matkalasku on valtion matkustussäännön mukainen ja etenee sujuvasti matkustajalta asiatarkastukseen ja hyväksyjälle.

» Koulutus: M2 Blue ulkomaan matkasuunnitelma ja –laskun laatiminen, lisäksi EU:n neuvoston matkalaskujen erityispiirteet

15.09.2022

Handi-klinikka

13.00-13.55

Koulutukset, Avoin

Klinikoissa käsitellään Handin versiokorotukset sekä kaikkia Handi-palveluun liittyviä kysymyksiä. Osallistujat voivat tallentaa kysymyksiä etukäteen Handi-Tiimerissä olevaan Excel-taulukkoon.

» Handi-klinikka

21.09.2022

Koulutus: M2 Blue matkustuksen parissa työskenteleville

09.00-10.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi erilaisia M2 Bluen ominaisuuksia.

» Koulutus: M2 Blue matkustuksen parissa työskenteleville

22.09.2022

Perehdytys Matkapalvelun (lisäpalvelu) asiakkaille: Virkamatkustamisen ja M2 matka- ja kulunhallintajärjestelmän perusteet

09.00-10.00

Koulutukset, Avoin

Perehdytykseen voivat osallistua vain Hätäkeskuslaitoksen (HÄKE), Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT), Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA), Rahoitusvakausviraston (RVV) ja Palkeiden henkilöstö. Koulutuksessa käymme läpi asioita, joita matkustavan virkamiehen tulisi tietää virkamatkustamisesta. Opit kotimaan matkasuunnitelman ja –laskun laatimisen sekä käytännön vinkkejä järjestelmän käyttöön.

» Perehdytys Matkapalvelun (lisäpalvelu) asiakkaille: Virkamatkustamisen ja M2 matka- ja kulunhallintajärjestelmän perusteet

22.09.2022

Koulutus: eKieku työntekijälle

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa tutustutaan eKiekun yleisnäkymään, poissaolojen käsittelyyn, lomasuunnitteluun sekä työaikaleimauksiin ja työajankohdentamiseen.

» Koulutus: eKieku työntekijälle

27.09.2022

Koulutus: Käyttöomaisuuskirjanpito

08.30-11.30

Koulutukset, Avoin

Sisältö: Keskeiset käsitteet, perustiedot, roolit sekä prosessit Käyttöomaisuusyksikön perustaminen, ylläpito ja hankinta Keskeneräisen käyttöomaisuuden käsittely Käyttöomaisuuden muut tapahtumat Käyttöomaisuuden raportit Irtaimiston käsittely Tavoitteena: Oppia tarkastelemaan KOM-yksiköitä Ilmoittamaan tiedot Palkeille Hyödyntämään järjestelmän vakioraportteja Tiedostaa uudet kirjauskäytännöt käyttöomaisuudessa (myynnit, keskeneräiset + muut kirjaukset)

» Koulutus: Käyttöomaisuuskirjanpito

28.09.2022

Koulutus: M2 Blue raportointi

09.00-09.45

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi M2 Bluen raportointia.

» Koulutus: M2 Blue raportointi

04.10.2022

Tilaaminen Handissa ja sen vaihtoehdot–peruskoulutus, osa 1

09.00-11.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi Hankinta-moduulin Punchout- ja vapaatekstitilaamista sekä niihin liittyviä toimintoja, sekä Handin hankintaan liittyviä yleisiä toimintoja: Mm. Hankintapyynnöillä esiintyvät hälytykset, liitteen lisääminen.

» Tilaaminen Handissa ja sen vaihtoehdot–peruskoulutus, osa 1

05.10.2022

Koulutus: Esimiehen raportit ja esimiehen työpöytä

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi esimiehille suunnatut henkilöstöhallinnon raportit ja esimiehen työpöytä.

» Koulutus: Esimiehen raportit ja esimiehen työpöytä

06.10.2022

Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

09.00-11.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää uudelle työntekijälle Kieku-portaalin ja Pointti-palvelunhallintajärjestelmän käyttöä. Perehdytyksen jälkeen uudella työntekijällä on selkeä käsitys siitä, mihin Kieku-portaalia käytetään sekä mistä ohjeet ongelmatilanteissa löytyvät. Koulutuksessa käydään läpi myös Palkeiden palvelukanavat, jotka ovat palkansaajan neuvontapalveluun kuuluvan käytössä.

» Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

06.10.2022

Tilaaminen Handissa ja sen vaihtoehdot–peruskoulutus, osa 2

09.00-11.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi Katalogin luomista sekä katalogituotteen tilaamista.Handin hankintaan liittyviä yleisiä toimintoja: Mm. Vastaanotto/ palautus, Edelliset ostot ja mallipohjat, Avoimien tilausten seuranta: saldo, arkistointi.

» Tilaaminen Handissa ja sen vaihtoehdot–peruskoulutus, osa 2

11.10.2022

Valtiolle.fi: Hyvä hakijakokemus – hakijaviestinnän vaiheet ja personointi. Käyttäjille, joilla virastopääkäyttäjäoikeudet.

13.00-13.45

Koulutukset, Avoin

Valtiolle.fi-koulutukset järjestetään vuonna 2022 tukiklinikkatilaisuuksina, jotka on jaettu pitkin vuotta. Tukiklinikat mahdollistavat vuorovaikutuksen kouluttajien ja osallistujien välillä perinteistä koulutusta paremmin. Tilaisuuksiin toivotaankin rohkeaa osallistumista ja kysymyksiä! 

» Valtiolle.fi: Hyvä hakijakokemus – hakijaviestinnän vaiheet ja personointi. Käyttäjille, joilla virastopääkäyttäjäoikeudet.

13.10.2022

Perehdytys Matkapalvelun (lisäpalvelu) asiakkaille: Virkamatkustamisen ja M2 matka- ja kulunhallintajärjestelmän perusteet

09.00-10.00

Koulutukset, Avoin

Perehdytykseen voivat osallistua vain Hätäkeskuslaitoksen (HÄKE), Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT), Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA), Rahoitusvakausviraston (RVV) ja Palkeiden henkilöstö. Koulutuksessa käymme läpi asioita, joita matkustavan virkamiehen tulisi tietää virkamatkustamisesta. Opit kotimaan matkasuunnitelman ja –laskun laatimisen sekä käytännön vinkkejä järjestelmän käyttöön.

» Perehdytys Matkapalvelun (lisäpalvelu) asiakkaille: Virkamatkustamisen ja M2 matka- ja kulunhallintajärjestelmän perusteet

01.11.2022

Koulutus: Kieku ajanhallinta, osa-aikaisten käsittely

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi osa-aikaisten käsittelyä Kieku ajanhallinnassa: Vuorot ja päivittäinen lepoaika (arkipyhäviikot, ylityömääräyksen alainen työ sekä vuoron siirto -toiminnallisuus)

» Koulutus: Kieku ajanhallinta, osa-aikaisten käsittely

03.11.2022

Perehdytys Matkapalvelun (lisäpalvelu) asiakkaille: Virkamatkustamisen ja M2 matka- ja kulunhallintajärjestelmän perusteet

09.00-10.00

Koulutukset, Avoin

Perehdytykseen voivat osallistua vain Hätäkeskuslaitoksen (HÄKE), Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT), Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA), Rahoitusvakausviraston (RVV) ja Palkeiden henkilöstö. Koulutuksessa käymme läpi asioita, joita matkustavan virkamiehen tulisi tietää virkamatkustamisesta. Opit kotimaan matkasuunnitelman ja –laskun laatimisen sekä käytännön vinkkejä järjestelmän käyttöön.

» Perehdytys Matkapalvelun (lisäpalvelu) asiakkaille: Virkamatkustamisen ja M2 matka- ja kulunhallintajärjestelmän perusteet

03.11.2022

Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

09.00-11.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää uudelle työntekijälle Kieku-portaalin ja Pointti-palvelunhallintajärjestelmän käyttöä. Perehdytyksen jälkeen uudella työntekijällä on selkeä käsitys siitä, mihin Kieku-portaalia käytetään sekä mistä ohjeet ongelmatilanteissa löytyvät. Koulutuksessa käydään läpi myös Palkeiden palvelukanavat, jotka ovat palkansaajan neuvontapalveluun kuuluvan käytössä.

» Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

08.11.2022

Valtiolle.fi: Valinnan jälkeen – valintapäätöksen tiedottaminen ja rekrytoinnin päätöstoimenpiteet

13.00-13.45

Koulutukset, Avoin

Valtiolle.fi-koulutukset järjestetään vuonna 2022 tukiklinikkatilaisuuksina, jotka on jaettu pitkin vuotta. Tukiklinikat mahdollistavat vuorovaikutuksen kouluttajien ja osallistujien välillä perinteistä koulutusta paremmin. Tilaisuuksiin toivotaankin rohkeaa osallistumista ja kysymyksiä! 

» Valtiolle.fi: Valinnan jälkeen – valintapäätöksen tiedottaminen ja rekrytoinnin päätöstoimenpiteet

10.11.2022

Handi-klinikka

13.00-13.55

Koulutukset, Avoin

Klinikoissa käsitellään Handin versiokorotukset sekä kaikkia Handi-palveluun liittyviä kysymyksiä. Osallistujat voivat tallentaa kysymyksiä etukäteen Handi-Tiimerissä olevaan Excel-taulukkoon.

» Handi-klinikka

15.11.2022

Koulutus: SAP HCM Ad hoc -raportointi

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi Ad hoc -kyselyn osat ja painikkeet. Tavoitteena on oppia hyödyntämään valmista raporttipohjaa (Ad hoc -kyselyä). Lisäksi opetellaan tekemään uusi raporttipohja ja käydään läpi tarkemmin kyselyn valintakriteerit, monivalinnan käyttäminen, puhurointi ja muitakin vinkkejä Ad hoc -kyselyiden luomiseen.

» Koulutus: SAP HCM Ad hoc -raportointi

22.11.2022

Osaava-järjestelmän peruskäyttö

09.00-10.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi Osaava-järjestelmän perustoiminnot työntekijän näkökulmasta: työ- ja kehittymistavoitteiden asettaminen, tavoitteiden yhteenvetolomake sekä jatkuva keskustelu. Koulutus perustuu Osaava-järjestelmän käyttöön.

» Osaava-järjestelmän peruskäyttö

24.11.2022

Perehdytys Matkapalvelun (lisäpalvelu) asiakkaille: Virkamatkustamisen ja M2 matka- ja kulunhallintajärjestelmän perusteet

09.00-10.00

Koulutukset, Avoin

Perehdytykseen voivat osallistua vain Hätäkeskuslaitoksen (HÄKE), Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT), Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA), Rahoitusvakausviraston (RVV) ja Palkeiden henkilöstö. Koulutuksessa käymme läpi asioita, joita matkustavan virkamiehen tulisi tietää virkamatkustamisesta. Opit kotimaan matkasuunnitelman ja –laskun laatimisen sekä käytännön vinkkejä järjestelmän käyttöön.

» Perehdytys Matkapalvelun (lisäpalvelu) asiakkaille: Virkamatkustamisen ja M2 matka- ja kulunhallintajärjestelmän perusteet

29.11.2022

Koulutus: Kieku-portaalin esimiestoiminnot

09.00-10.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi Kieku-portaalin esimiestoimintoja (tehtävälista, sijaisuustieto, seurattavat asiat, poissaolot ja lomakkeet).​

» Koulutus: Kieku-portaalin esimiestoiminnot

01.12.2022

Koulutus: Osaava-järjestelmä esimiehelle

09.00-10.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi Osaava-järjestelmän esimiehen perustoiminnot: työtavoitteiden asettaminen henkilölle, ryhmälle ja tiimille, työtavoitteiden saavuttamisen seuranta, kehittymistavoitteiden asettaminen henkilölle sekä kehittymisen tukeminen ja seuranta.

» Koulutus: Osaava-järjestelmä esimiehelle

08.12.2022

Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

09.00-11.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää uudelle työntekijälle Kieku-portaalin ja Pointti-palvelunhallintajärjestelmän käyttöä. Perehdytyksen jälkeen uudella työntekijällä on selkeä käsitys siitä, mihin Kieku-portaalia käytetään sekä mistä ohjeet ongelmatilanteissa löytyvät. Koulutuksessa käydään läpi myös Palkeiden palvelukanavat, jotka ovat palkansaajan neuvontapalveluun kuuluvan käytössä.

» Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

08.12.2022

Koulutus: Osaava-järjestelmä HRD-asiantuntijalle

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi HRD:n vuosikellomallin pohjalta Osaava-järjestelmän keskeiset HRD:n tehtävät, kuten virastokohtaisten tavoitteiden tallentaminen Osaavaan, puolesta tekeminen sekä muut HRD-pääkäyttäjätehtävät, kuten lomakkeiden luominen, reititys ja poisto. Mikäli Osaava-järjestelmän perustoiminnallisuudet eivät ole tutut, suosittelemme osallistumaan ensin Osaava-järjestelmän peruskäyttö ja Osaava-järjestelmä esimiehelle -koulutuksiin. 

» Koulutus: Osaava-järjestelmä HRD-asiantuntijalle

08.12.2022

Handi-klinikka

13.00-13.55

Koulutukset, Avoin

Klinikoissa käsitellään Handin versiokorotukset sekä kaikkia Handi-palveluun liittyviä kysymyksiä. Osallistujat voivat tallentaa kysymyksiä etukäteen Handi-Tiimerissä olevaan Excel-taulukkoon.

» Handi-klinikka

13.12.2022

Valtiolle.fi: Viraston sisäisen liikkuvuuden prosessin tehostaminen – sisäinen haku Valtiolle.fi:ssä

13.00-13.45

Koulutukset, Avoin

Valtiolle.fi-koulutukset järjestetään vuonna 2022 tukiklinikkatilaisuuksina, jotka on jaettu pitkin vuotta. Tukiklinikat mahdollistavat vuorovaikutuksen kouluttajien ja osallistujien välillä perinteistä koulutusta paremmin. Tilaisuuksiin toivotaankin rohkeaa osallistumista ja kysymyksiä! 

» Valtiolle.fi: Viraston sisäisen liikkuvuuden prosessin tehostaminen – sisäinen haku Valtiolle.fi:ssä

15.12.2022

Perehdytys Matkapalvelun (lisäpalvelu) asiakkaille: Virkamatkustamisen ja M2 matka- ja kulunhallintajärjestelmän perusteet

09.00-10.00

Koulutukset, Avoin

Perehdytykseen voivat osallistua vain Hätäkeskuslaitoksen (HÄKE), Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT), Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA), Rahoitusvakausviraston (RVV) ja Palkeiden henkilöstö. Koulutuksessa käymme läpi asioita, joita matkustavan virkamiehen tulisi tietää virkamatkustamisesta. Opit kotimaan matkasuunnitelman ja –laskun laatimisen sekä käytännön vinkkejä järjestelmän käyttöön.

» Perehdytys Matkapalvelun (lisäpalvelu) asiakkaille: Virkamatkustamisen ja M2 matka- ja kulunhallintajärjestelmän perusteet