Skip to main content

26.03.2019

Koulutus: BI-raportointi, alkeet

09.00-12.00

Koulutukset, Avoin

BI-raportoinnin peruskoulutus, jossa opetellaan ajamaan, muokkaamaan ja luomaan raportteja. Tutustutaan raportoinnin toiminnallisuuksiin muutaman perusraportin avulla.

Lue lisää

27.03.2019

Koulutus: eKieku

09.00-10.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa tutustutaan eKiekun yleisnäkymään, poissaolojen käsittelyyn, lomasuunnitteluun sekä työaikaleimauksiin ja työajankohdentamiseen.

Lue lisää

28.03.2019

Koulutus: SAP Fico –raportointi, käyttöomaisuus

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi käyttöomaisuuden hyödyllisimmät raportit viraston näkökulmasta ja katsotaan myös miten lajitteluvariantteja voidaan hyödyntää KOM raportoinnissa.

Lue lisää

28.03.2019

Koulutus: Henkilöstöhallinnon BI-raportointi

13.00-15.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi henkilöstöhallinnon BI-raportoinnin perusominaisuuksia hyödyntäen henkilöstöhallinnon yleisimpiä raportteja ja kerrataan BI-raportointityökalun käyttöä.

Lue lisää

02.04.2019

Koulutus: SAP HCM Ad hoc-raportointi

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksen tavoitteena on oppia tekemään uusi raporttipohja sekä oppia hyödyntämään valmiita raporttipohjia.

Lue lisää

02.04.2019

Perehdytys: Uuden palkansaajan perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

09.30-11.15

Koulutukset, Avoin

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää uudelle palkansaajalle Kieku-portaalin ja Pointti-palvelunhallintajärjestelmän käyttöä. Perehdytyksen jälkeen uudella palkansaajalla on selkeä käsitys siitä, mihin Kieku-portaalia käytetään sekä mistä ohjeet ongelmatilanteissa löytyvät.

Lue lisää

04.04.2019

Koulutus: Taloushallinnon BI-raportointi, jatko

09.00-12.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi syvällisemmin taloushallinnon BI-raportteja. Tehdään pieni kertaus raportoinnin muokkaamiseen ja käydään läpi kaikki hyödyllisimmät taloushallinnon raportit ja niiden käyttötarkoitus.

Lue lisää

09.04.2019

Koulutus: Virkamiehen lomasuunnittelu

09.00-10.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa tutustutaan lomasuunnittelussa loman hakemiseen ja perumiseen, osa-aikaisen sopimuksen vaikutukseen lomasuunnittelun puolella, lomasopimuksen tekemiseen sekä lomakalenteriin.

Lue lisää

11.04.2019

Koulutus: Prosenttiperusteinen lomapalkka

09.30-10.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi prosenttiperusteisen lomapalkan laskenta erilaisissa tilanteissa sekä miten se näkyy palkkalaskelmalla.

Lue lisää

07.05.2019

Koulutus: M2 Blue, ohjeita matkustajalle

09.30-10.45

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi matkasuunnitelman, kotimaan ja ulkomaan matkalaskun teko M2 Bluessa matkustajan näkökulmasta.

Lue lisää

08.05.2019

Perehdytys: Uuden palkansaajan perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

09.30-11.15

Koulutukset, Avoin

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää uudelle palkansaajalle Kieku-portaalin ja Pointti-palvelunhallintajärjestelmän käyttöä. Perehdytyksen jälkeen uudella palkansaajalla on selkeä käsitys siitä, mihin Kieku-portaalia käytetään sekä mistä ohjeet ongelmatilanteissa löytyvät.

Lue lisää

14.05.2019

Koulutus: Jakopalkkoihin liittyvä raportointi, ajanhallinnassa kohdistavat

09.00-16.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi raportteja, joita viraston tulee tarkistaa ennen ja jälkeen jakopalkka-ajon. Omassa järjestelmässään kohdistavat virastot voivat osallistua iltapäivän osuuteen.

Lue lisää

16.05.2019

Koulutus: Jakopalkkoihin liittyvä raportointi, Kiekun tuntikirjauksissa (CATS) kohdistavat

09.00-15.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi raportteja, joita tulee tarkistaa ennen ja jälkeen jakopalkka-ajon. Omassa järjestelmässään kohdistavat virastot voivat osallistua iltapäivän osuuteen.

Lue lisää

21.05.2019

Koulutus: Projektiraportointi

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi BI-raportoinnin keskeisimmät raportit, joita voi hyödyntää omien ja rahoittajien tarpeeseen. Koulutuksessa keskitytään projektien raportteihin ja niiden sisältöön.

Lue lisää