Koulutukset

Täältä löydät Palkeiden avoimet koulutukset. Koulutukset ovat tarkoitettu Valtion työntekijöille. Koulutuskalenteri päivittyy syksyn osalta kesän aikana. Avoimet koulutukset ovat myös räätälöitävissä asiakaskohtaisiksi tilauskoulutuksiksi Palkeiden asiakkaille, lue lisää tilauskoulutuksista.

19.09.2017

Koulutus: SAP HCM -katselukoulutus ammattikäyttäjille

09.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi henkilöstöasiantuntijan toiminnallisuudet ja oikeudet SAP-järjestelmässä.

Lue lisää

21.09.2017

Koulutus: Henkilöstöhallinnon ammattikäyttäjien BI-raportointi, alkeet

09.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi perustieto- ja poissaoloraportit, ajanhallinnan ja CATS:n raportit, työaikapankkien raportit ja htv- sekä palkkaraportit.

Lue lisää

26.09.2017

Koulutus: Käyttöomaisuuskirjanpito

09.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi käyttöomaisuuskirjanpidon keskeiset käsitteet, prosessit, toiminnallisuudet ja roolit. Lisäksi koulutukseen sisältyy keskeiset käyttöomaisuuden toimenpiteet: käyttöomai­suusyksikön perustaminen ja ylläpito, käyttöomaisuusesineen hankinta, käyttöomaisuuden myynti, romutukset, hallinnansiirrot ja sisäiset siirrot sekä käyttöomaisuuden raportit ja irtaimiston käsittely.

Lue lisää

26.09.2017

Koulutus: Valtiolle.fi -versiopäivitys

09.00

Koulutukset, Avoin

Käydään läpi muutokset, joita Valtiolle.fi-järjestelmään on tehty versiopäivityksessä ja esitellään uudistettua www.valtiolle.fi-sivustoa.

Lue lisää

27.09.2017

Koulutus: Kieku-ajanhallinta ja tuntikirjaukset, virkamiehen toiminnot

09.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi Kieku Ajanhallinnan toiminnallisuudet, työaika ja työaikakorvausten muodostuminen. Lisäksi käydään läpi Kiekun tuntikirjausten tekeminen.

Lue lisää

28.09.2017

Koulutus: Henkilöstöhallinnon ammattikäyttäjien BI-raportointi, jatko

09.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi perustieto- ja poissaoloraportit, ajanhallinnan ja CATS:n raportit, työaikapankkien raportit ja htv- sekä palkkaraportit.

Lue lisää

03.10.2017

Koulutus: Kieku-portaali, lomakkeet

09.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi portaalilomakkeet (budjetoidun toimen luonti ja kopiointi, palvelussuhteen luonti, palkan muutokset, osittainen virkavapaus, harkinnanvarainen virkavapaus, palvelussuhteen tietojen muutos, irtisanoutuminen)

Lue lisää

05.10.2017

Koulutus: Esimiehen BI-raportointi

09.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi henkilön perustieto- ja poissaoloraportit, ajanhallinnan ja CATS:n raportit, työaika­pankkien raportit ja palkkarakenne-raportti.

Lue lisää

10.10.2017

Koulutus: Kieku-ajanhallintaa ammattikäyttäjille, osa-aikaisten käsittely

09.00

Koulutukset, Avoin

Koulutus koostuu seuraavista osa-alueista: työajan suunnittelu ja toteutuneen työajan käsittely osa-aikaisten osalta.

Lue lisää

12.10.2017

Koulutus: Kieku-ajanhallinta jaksotyössä, esimiehen toiminnot

09.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi Kieku Ajanhallinnan toiminnallisuudet jaksotyön näkökulmasta: toteutuneen työajan tarkastaminen ja hyväksyntä, takautuvat korjaukset, ylityöraportti ja työaikalaskelma.

Lue lisää

19.10.2017

Koulutus: Asiakas- ja nimikerekisteri

09.00

Koulutukset, Avoin

Asiakas- ja nimikerekisterikoulutus sisältää seuraavat osa-alueet: asiakkaiden perustiedot, nimikkeiden perustiedot, tilaustenkäsittely, laskutuksen hyväksyminen, myyntireskontran sisältö sekä saatavien valvonnan perustiedot ja toimintatavat.

Lue lisää

25.10.2017

Koulutus: Kieku-ajanhallintaa ammattikäyttäjille, jaksotyö

09.00

Koulutukset, Avoin

Koulutus koostuu seuraavista osa-alueista jaksotyön näkökulmasta: työajan suunnittelu, virkamiehen ja esimiehen toiminnot, toteutuneen työajan käsittely, työaikaleimojen hallinta, työajan kohden­nus, ajanhallintaan ilmoitettavat palkanlisät, varallaolot ja päivystykset, työaikapankkien käsittely, tietojen siirto palkanlaskentaan, takautuvat korjaukset, ylityöraportti ja integraatio- ja liittymälokien katselu.

Lue lisää

26.10.2017

Koulutus: Myyntilaskutus, excel

09.00

Koulutukset, Avoin

Myyntilaskutus -koulutus sisältää seuraavat osa-alueet: myyntitilaus- ja laskutusprosessin ymmärtäminen, Excel-laskutuspyyntölomakkeen täydentäminen ja toimittaminen Palkeisiin.

Lue lisää

02.11.2017

Koulutus: Myyntilaskutus, myyntitilauksen tallennus

09.00

Koulutukset, Avoin

Myyntilaskutus -koulutus sisältää seuraavat osa-alueet: myyntitilaus- ja laskutusprosessin (laskutusaineiston hyväksyminen ja muodostaminen, laskun lähettäminen ja arkistointi) ymmärtäminen, myyntitilauksen ja hyvityspyynnön luonti Kieku-järjestelmään, myyntitilauksen luonti kopioimalla ja poisto sekä laskutuksen hyväksyminen.

Lue lisää

09.11.2017

Koulutus: Myyntireskontra

09.00

Koulutukset, Avoin

Myyntireskontra -koulutus sisältää seuraavat osa-alueet: myyntireskontran sisältö, saatavien valvonnan perustiedot ja toimintatavat sekä myyntireskontran ja laskutuksen raportit.

Lue lisää