Skip to main content

Koulutukset

Täältä löydät Palkeiden avoimet koulutukset. Koulutukset ovat tarkoitettu Valtion työntekijöille. Avoimet skype-koulutukset nauhoitetaan ja tallenne on myöhemmin katsottavissa videoseinältä, jonne pääset Kieku ohje-pankin kautta, kohdasta koulutusmateriaalit.

Avoimet koulutukset ovat myös räätälöitävissä asiakaskohtaisiksi tilauskoulutuksiksi Palkeiden asiakkaille, lue lisää tilauskoulutuksista. Koulutusasioissa voit olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen koulutuspalvelu (at) palkeet.fi.

Kannattaa käydä tutustumassa myös HAUSin koulutustarjontaan.

30.01.2019

Koulutus: Sisäinen hakija Valtiolle.fi -järjestelmässä

10.00-10.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi kirjautuminen Valtiolle.fi -järjestelmään sekä sisäisenä että ulkoisena hakijana. Lisäksi tutustumme Urapolkuni -valikkoon, missä pystyy hakemaan avoimena olevia tehtäviä sekä luoda hakuvahdin.

Lue lisää

07.02.2019

Koulutus: Valtiolle.fi-rekrytointijärjestelmä ammattikäyttäjän työvälineenä

09.00-15.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksen sisältö on jaettu kahteen osaan, alkeet ja jatko. Koulutuksessa käydään läpi Valtiolle.fi-rekrytointijärjestelmän käyttöä aina ilmoituksen laatimisesta raportointiin

Lue lisää

12.02.2019

Koulutus: Palkkalaskelman tulkinta

09.30-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi palkkalaskelmalla näkyvät yleiset tiedot ja verotustiedot. Lisäksi tutustutaan vuosiloman, poissaolojen, ylitöiden, lisien ja takautuvien muutosten näkymiseen palkkalaskelmalla.

Lue lisää

19.03.2019

Koulutus: Esimiehen BI-raportointi

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi henkilön perustieto- ja poissaoloraportit, ajanhallinnan ja CATS:n raportit, työaika-pankkien raportit ja palkkarakenne-raportti

Lue lisää

21.03.2019

Koulutus: Vuosilomasuunnittelu ammattikäyttäjän näkökulmasta

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käsitellään lomasuunnittelun raportointia järjestelmässä, osa-aikaisten käsittelyä sekä sijaisuustiedon ylläpitämistä ja lomaryhmien hyödyntämistä.

Lue lisää

26.03.2019

Koulutus: BI-raportointi, alkeet

09.00-12.00

Koulutukset, Avoin

BI-raportoinnin peruskoulutus, jossa opetellaan ajamaan, muokkaamaan ja luomaan raportteja. Tutustutaan raportoinnin toiminnallisuuksiin muutaman perusraportin avulla.

Lue lisää

27.03.2019

Koulutus: eKieku

09.00-11.45

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa tutustutaan eKiekun yleisnäkymään, poissaolojen käsittelyyn, työaikaleimausten tekemiseen sekä lomien käsittelyyn.

Lue lisää

28.03.2019

Koulutus: SAP Fico –raportointi, käyttöomaisuus

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi käyttöomaisuuden hyödyllisimmät raportit viraston näkökulmasta ja katsotaan myös miten lajitteluvariantteja voidaan hyödyntää KOM raportoinnissa.

Lue lisää

28.03.2019

Koulutus: Henkilöstöhallinnon BI-raportointi

13.00-15.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi henkilöstöhallinnon BI-raportoinnin perusominaisuuksia hyödyntäen henkilöstöhallinnon yleisimpiä raportteja ja kerrataan BI-raportointityökalun käyttöä.

Lue lisää

02.04.2019

Koulutus: SAP HCM Ad hoc-raportointi

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksen tavoitteena on oppia tekemään uusi raporttipohja sekä oppia hyödyntämään valmiita raporttipohjia.

Lue lisää

04.04.2019

Koulutus: Taloushallinnon BI-raportointi, jatko

09.00-12.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi syvällisemmin taloushallinnon BI-raportteja. Tehdään pieni kertaus raportoinnin muokkaamiseen ja käydään läpi kaikki hyödyllisimmät taloushallinnon raportit ja niiden käyttötarkoitus.

Lue lisää

09.04.2019

Koulutus: Virkamiehen lomasuunnittelu

09.00-10.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa tutustutaan lomasuunnittelussa loman hakemiseen ja perumiseen, osa-aikaisen sopimuksen vaikutukseen lomasuunnittelun puolella, lomasopimuksen tekemiseen sekä lomakalenteriin.

Lue lisää

11.04.2019

Koulutus: Prosenttiperusteinen lomapalkka

09.30-10.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi prosenttiperusteisen lomapalkan laskenta erilaisissa tilanteissa sekä miten se näkyy palkkalaskelmalla.

Lue lisää

07.05.2019

Koulutus: M2 Blue, ohjeita matkustajalle

09.30-10.45

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi matkasuunnitelman, kotimaan ja ulkomaan matkalaskun teko M2 Bluessa matkustajan näkökulmasta.

Lue lisää

14.05.2019

Koulutus: Jakopalkkoihin liittyvä raportointi, ajanhallinnassa kohdistavat

09.00-16.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi raportteja, joita viraston tulee tarkistaa ennen ja jälkeen jakopalkka-ajon. Omassa järjestelmässään kohdistavat virastot voivat osallistua iltapäivän osuuteen.

Lue lisää

16.05.2019

Koulutus: Jakopalkkoihin liittyvä raportointi, Kiekun tuntikirjauksissa (CATS) kohdistavat

09.00-15.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi raportteja, joita tulee tarkistaa ennen ja jälkeen jakopalkka-ajon. Omassa järjestelmässään kohdistavat virastot voivat osallistua iltapäivän osuuteen.

Lue lisää

21.05.2019

Koulutus: Projektiraportointi

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi BI-raportoinnin keskeisimmät raportit, joita voi hyödyntää omien ja rahoittajien tarpeeseen. Koulutuksessa keskitytään projektien raportteihin ja niiden sisältöön.

Lue lisää