Siirry sisältöön

Koulutukset

Täältä löydät Palkeiden avoimet koulutukset. Koulutukset ovat tarkoitettu Valtion työntekijöille. Avoimet skype-koulutukset nauhoitetaan ja tallenne on myöhemmin katsottavissa videoseinältä, jonne pääset Kieku ohje-pankin kautta, kohdasta koulutusmateriaalit.

Avoimet koulutukset ovat myös räätälöitävissä asiakaskohtaisiksi tilauskoulutuksiksi Palkeiden asiakkaille, lue lisää tilauskoulutuksista. Koulutusasioissa voit olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen koulutuspalvelu (at) palkeet.fi.

Kannattaa käydä tutustumassa myös HAUSin koulutustarjontaan.

02.02.2021

Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää uudelle työntekijälle Kieku-portaalin ja Pointti-palvelunhallintajärjestelmän käyttöä. Perehdytyksen jälkeen uudella työntekijällä on selkeä käsitys siitä, mihin Kieku-portaalia käytetään sekä mistä ohjeet ongelmatilanteissa löytyvät.

» Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

03.02.2021

Koulutus: Palkkalaskelman tulkinta

09.00-10.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää palkkalaskelmansa sisällön. Koulutuksessa käydään läpi palkkalaskelmalla näkyvät yleiset tiedot ja verotustiedot. Lisäksi tutustutaan vuosiloman, poissaolojen, ylitöiden, lisien ja takautuvien muutosten näkymiseen palkkalaskelmalla.

» Koulutus: Palkkalaskelman tulkinta

04.02.2021

Koulutus: Osaava-järjestelmä esimiehelle

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi Osaava-järjestelmän esimiehen ja matriisiesimiehen perustoiminnot: työtavoitteiden asettaminen henkilölle, ryhmälle ja tiimille, työtavoitteiden saavuttamisen seuranta, kehittymistavoitteiden asettaminen henkilölle sekä kehittymisen tukeminen ja seuranta.

» Koulutus: Osaava-järjestelmä esimiehelle

09.02.2021

Koulutus: Käyttöomaisuuskirjanpito-koulutus

08.30-11.30

Koulutukset, Avoin

Sisältö: Keskeiset käsitteet, perustiedot, roolit sekä prosessit, Käyttöomaisuusyksikön perustaminen, ylläpito ja hankinta, Keskeneräisen käyttöomaisuuden käsittely, Käyttöomaisuuden muut tapahtumat, Käyttöomaisuuden raportit, Irtaimiston käsittely

» Koulutus: Käyttöomaisuuskirjanpito-koulutus

09.02.2021

Koulutus: Pointti asiakkaan näkökulmasta

09.30-10.15

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi Pointti-palvelunhallintajärjestelmän käyttöä asiakkaan näkökulmasta, mm. palvelupyynnön tekeminen ja pyynnön käsittelyn vaiheet.

» Koulutus: Pointti asiakkaan näkökulmasta

18.02.2021

Koulutus: Takautuva eläke ja kuntoutustuki, osakuntoutustuki ja työkokeilu

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa avataan erilaisia tilanteita ja toimintatapoja, joissa virkamiehelle/työntekijälle myönnetään: takautuva eläke tai kuntoutustuki/osakuntoutustuki tai työkokeilu sekä näiden eroja

» Koulutus: Takautuva eläke ja kuntoutustuki, osakuntoutustuki ja työkokeilu

02.03.2021

Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää uudelle työntekijälle Kieku-portaalin ja Pointti-palvelunhallintajärjestelmän käyttöä. Perehdytyksen jälkeen uudella työntekijällä on selkeä käsitys siitä, mihin Kieku-portaalia käytetään sekä mistä ohjeet ongelmatilanteissa löytyvät.

» Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

12.03.2021

Koulutus: Osaava-järjestelmä HR- ja HRD-asiantuntijalle

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi Osaava-järjestelmän keskeiset HRD:n tehtävät mm. virastokohtaisten tavoitteiden tallentaminen Osaavaan, lomakkeiden luominen, puolesta tekeminen ja muut HR-pääkäyttäjätehtävät (lomakkeiden reititys, poisto).

» Koulutus: Osaava-järjestelmä HR- ja HRD-asiantuntijalle

16.03.2021

Koulutus: SAP HCM Ad hoc -raportointi

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi Ad hoc -kyselyn osat ja painikkeet. Tavoitteena on oppia hyödyntämään valmista raporttipohjaa (Ad hoc -kyselyä). Lisäksi opetellaan tekemään uusi raporttipohja ja käydään läpi tarkemmin kyselyn valintakriteerit, monivalinnan käyttäminen, puhurointi ja muitakin vinkkejä Ad hoc -kyselyiden luomiseen.

» Koulutus: SAP HCM Ad hoc -raportointi

17.03.2021

Koulutus: Palveluaikalaskenta yhteyshenkilöille

12.00-13.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi palveluaikalaskennan prosessin toimintatapoja, mitkä ovat Palkeiden tehtäviä ja mitkä asiakasvirastojen tehtäviä. Lisäksi koulutuksessa katsotaan palveluaikalaskenta-sovelluksen toimintoja sekä miten palkanlaskennan kannalta asia etenee prosessissa kun henkilölle on tullut 15 vuotta täyteen palvelusta ja palkansaaja on siten oikeutettu lomaoikeuden ja lomarahan korotuksiin.

» Koulutus: Palveluaikalaskenta yhteyshenkilöille

18.03.2021

Perehdytys: Osasairausvapaa

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksen sisältö: Osasairausvapaan perusteet ja osasairausvapaaseen tulleet muutokset 1.4.2020.

» Perehdytys: Osasairausvapaa

23.03.2021

Koulutus: Osaava-järjestelmä työntekijälle

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi Osaava-järjestelmän perustoiminnot työntekijän näkökulmasta: työ- ja kehittymistavoitteiden asettaminen sekä jatkuva keskustelu.

» Koulutus: Osaava-järjestelmä työntekijälle

24.03.2021

Koulutus: M2 Blue kotimaan matkasuunnitelma ja matkalasku

09.00-10.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi kotimaan matkasuunnitelman ja matkalaskun teko M2 Bluessa matkustajan näkökulmasta. Koulutuksessa opetetaan mm. liitteiden lisääminen ja käydään läpi muita erityishuomioita siten, että matkalasku on valtion matkustusäännön mukainen ja etenee sujuvasti matkustajalta asiatarkastukseen ja hyväksyjälle. Koulutus sisältää M2 mobiili -koulutuksen.

» Koulutus: M2 Blue kotimaan matkasuunnitelma ja matkalasku

24.03.2021

Koulutus: M2 Blue ulkomaan matkasuunnitelma ja matkalasku

12.00-13.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi ulkomaan matkasuunnitelman ja matkalaskun (sisältäen mm. EU-neuvoston matkaan liittyvät erityispiirteet) teko M2 Bluessa matkustajan näkökulmasta. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi myös muita erityishuomioita siten, että matkalasku on valtion matkustusäännön mukainen ja etenee sujuvasti matkustajalta asiatarkastukseen ja hyväksyjälle. Koulutus sisältää M2 mobiili -koulutuksen.

» Koulutus: M2 Blue ulkomaan matkasuunnitelma ja matkalasku

25.03.2021

Koulutus: Tulojen käsittely: Asiakasrekisteri

09.00-11.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksen tavoitteena on ymmärtää Kiekun yhteisen asiakasrekis­terin periaatteet. Asiakasrekisterikoulutus sisältää seuraavat osa-alueet: asiakkaiden perustiedot sekä näiden vaikutus myyntilaskuprosessiin.

» Koulutus: Tulojen käsittely: Asiakasrekisteri

25.03.2021

Koulutus: M2 Blue EU-neuvoston matkasuunnitelma ja matkalasku

12.00-13.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi ulkomaan matkasuunnitelman ja matkalaskun (sisältäen mm. EU-neuvoston matkaan liittyvät erityispiirteet) teko M2 Bluessa matkustajan näkökulmasta. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi myös muita erityishuomioita siten, että matkalasku on valtion matkustusäännön mukainen ja etenee sujuvasti matkustajalta asiatarkastukseen ja hyväksyjälle.

» Koulutus: M2 Blue EU-neuvoston matkasuunnitelma ja matkalasku

26.03.2021

Koulutus: Prosenttiperusteinen lomapalkka

09.00-10.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi prosenttiperusteisen lomapalkan määräytyminen erilaisissa tilanteissa sekä miten se näkyy palkkalaskelmalla.

» Koulutus: Prosenttiperusteinen lomapalkka

06.04.2021

Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää uudelle työntekijälle Kieku-portaalin ja Pointti-palvelunhallintajärjestelmän käyttöä. Perehdytyksen jälkeen uudella työntekijällä on selkeä käsitys siitä, mihin Kieku-portaalia käytetään sekä mistä ohjeet ongelmatilanteissa löytyvät.

» Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

14.04.2021

Koulutus: eKieku esimiehelle

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi esimiehen eKiekun toiminnot: poissaolojen hyväksyntä, lomajaksojen hyväksyntä ja työajankohdennusten hyväksyntä.

» Koulutus: eKieku esimiehelle

14.04.2021

Koulutus: Myyntilaskutus, excel-myyntilaskutus-koulutus

12.30-15.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksen tavoitteena on ymmärtää myyntilaskutusprosessi kokonaisuutena sekä Excel-laskutuspyyntölomakkeen täyttäminen. Lisäksi koulutuksen jälkeen koulutukseen osallistujilla on valmius selata myyntilaskuja. Myyntilaskutus -koulutus sisältää seuraavat osa-alueet: myyntiprosessin ymmärtäminen, Excel-laskutuspyyntölomakkeen täydentäminen ja toimittaminen Palkeisiin. Käydään läpi myös laskutuspyynnön käsittely Palkeissa (robotiikka).

» Koulutus: Myyntilaskutus, excel-myyntilaskutus-koulutus

15.04.2021

Koulutus: Tulojen käsittely: Myyntilaskutus/suoratallennus

09.00-11.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksen tavoitteena on ymmärtää myyntilaskutus-prosessi kokonaisuutena sekä osata laatia myyntitilaus Kieku-järjestelmään. Lisäksi koulutuksen tavoite on, että koulutukseen osallistujilla on valmius selata myyntitilauksia ja –laskuja. Myyntilaskutus -koulutus sisältää seuraavat osa-alueet: myyntitilaus- ja laskutusprosessin (laskutusaineiston hyväksyminen ja muodostaminen, laskun lähettäminen ja arkistointi) ymmärtäminen, myyntitilauksen ja hyvityspyynnön luonti Kieku-järjestelmään, myyntitilauksen luonti kopioimalla ja poisto sekä laskutuksen hyväksyminen. Käydään läpi myös laskutuspyynnön käsittely Palkeissa (robotiikka).

» Koulutus: Tulojen käsittely: Myyntilaskutus/suoratallennus

04.05.2021

Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää uudelle työntekijälle Kieku-portaalin ja Pointti-palvelunhallintajärjestelmän käyttöä. Perehdytyksen jälkeen uudella työntekijällä on selkeä käsitys siitä, mihin Kieku-portaalia käytetään sekä mistä ohjeet ongelmatilanteissa löytyvät.

» Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

18.05.2021

Koulutus: eKieku työntekijälle

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa tutustutaan eKiekun yleisnäkymään, poissaolojen käsittelyyn, lomasuunnitteluun sekä työaikaleimauksiin ja työajankohdentamiseen.

» Koulutus: eKieku työntekijälle

20.05.2021

Koulutus: HR-asiantuntijan Kieku-portaalilomakkeet

09.00-12.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi HR-asiantuntijan Kieku-portaalilomakkeet.

» Koulutus: HR-asiantuntijan Kieku-portaalilomakkeet

25.05.2021

Koulutus: Taloushallinnon BI-raportointi, alkeet

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Kiekun BI-raportoinnin peruskoulutus, jossa opetellaan ajamaan, muokkaamaan ja luomaan raportteja. Tutustutaan raportoinnin toiminnallisuuksiin muutaman perusraportin avulla.

» Koulutus: Taloushallinnon BI-raportointi, alkeet

26.05.2021

Koulutus: Raportointi Osaava-järjestelmässä

09.00-10.30

Koulutukset, Avoin

Koulutuksessa käydään läpi Osaava-järjestelmän raportoinnin keskeisimmät hakutoiminnot ja raportit.

» Koulutus: Raportointi Osaava-järjestelmässä

27.05.2021

Koulutus: Taloushallinnon BI-raportointi, jatko

09.00-12.00

Koulutukset, Avoin

Kiekun BI-raportoinnin jatkokoulutus, jossa käydään läpi syvällisemmin taloushallinnon BI-raportteja. Tehdään pieni kertaus raportoinnin muokkaamiseen ja käydään läpi kaikki hyödyllisimmät taloushallinnon raportit ja niiden käyttötarkoitus.

» Koulutus: Taloushallinnon BI-raportointi, jatko

01.06.2021

Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille

09.00-11.00

Koulutukset, Avoin

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää uudelle työntekijälle Kieku-portaalin ja Pointti-palvelunhallintajärjestelmän käyttöä. Perehdytyksen jälkeen uudella työntekijällä on selkeä käsitys siitä, mihin Kieku-portaalia käytetään sekä mistä ohjeet ongelmatilanteissa löytyvät.

» Perehdytys: Uuden työntekijän perehdytys palkansaajan neuvontapalvelun käyttäjille