Siirry sisältöön
01.09.2021

Paneelikeskustelu sujuvista julkisista hankinnoista

09.00

Avoin, Etusivun nosto, Muut tapahtumat

Miten julkisten hankintojen kehitystyö etenee valtiolla ja miten kansallisen julkisten hankintojen strategian toimeenpano edistyy? Tervetuloa valtion konsernitoimijoiden yhteiseen paneelikeskusteluun sujuvista julkisista hankinnoista.

Paneelikeskustelussa sujuvia julkisia hankintoja pohditaan vastuullisuuden, vaikuttavuuden ja tiedolla johtamisen näkökulmista.

Paneelissa ovat mukana talousjohtaja Kirsi Koivusaari Hanselista, ohjelmajohtaja Tarja Sinivuori-Boldt valtiovarainministeriöstä, hankejohtaja Seija Friman Valtiokonttorista, kehityspäällikkö Kati Siikonen Palkeista ja johtaja Mikko Vuorikoski Valtorista. Keskustelua moderoi Valtiokonttorin Talous, tieto ja työelämä -toimialan viestintäasiantuntija Henni Purtonen.

Paneelissa keskustellaan syksyn ajankohtaisista painopisteistä hankintojen kehittämistyössä. Keskustelu on jaettu kolmeen teemaan:

1. Tiedolla johtaminen

Julkisia hankintoja tulee johtaa tietoon perustuen. Mitkä ovat suurimpia haas-teita hankintojen tiedolla johtamisessa ja mitkä ovat tiedolla johtamisen edelly-tykset? Osio keskittyy tiedolla johtamisen nykytilaan ja tavoitteisiin.

2. Vastuullisuus

Kansallinen julkisten hankintojen strategia edistää julkisten hankintojen ekolo-gista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta. Mitä vastuulliset hankinnat edellyttävät organisaatioilta ja asiantuntijoilta? Osio keskittyy julkisten hankin-tojen vastuullisuuden määritelmään, mittareihin ja vastuullisuusraportointiin.

3. Vaikuttavuus ja mittaaminen

Julkisiin hankintoihin liittyvillä menettelyillä voidaan taloudellisten säästöjen lisäksi edistää hankintojen yhteiskunnallista vastuullisuutta. Osiossa keskustel-laan siitä, miten julkisten hankintojen vaikuttavuutta voidaan edistää ja mitata käytännössä.

Tilaisuus pidetään Teamsilla. Osallistumislinkki lähetetään osallistujille ennen tilaisuutta.

Lämpimästi tervetuloa!