Siirry sisältöön

Ytimeltään vastuullinen

Kerromme yhteiskuntavastuun eri osa-alueiden kehittymisestä vuosittain tässä vastuullisuuskatsauksessa, joka on samalla vuosikertomuksemme. Lisäksi julkaisemme vuosittain tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöslaskelmat liitteineen.

Tuottavuus ja resurssitehokkuus ovat luonnostaan palvelukeskustoiminnan vastuullisuuden ytimessä. Asiakkaille vastuullisuudessa korostuu varma ja laadukas palvelutuotanto. Uudistuvat palvelut ja tiivis kumppanuus tukevat asiakkaita heidän ydintoiminnassaan ja sen muutoksissa.

Vastuullinen toiminta lähtee Palkeiden strategiasta, visiosta ja toiminta-ajatuksesta. Strategian tavoitteita ja toimenpiteitä läpileikkaavat periaatteet ovat yhteistyö, uusiutuminen ja aikaansaavuus. Visiomme – Vaikuttavampia yhdessä – kuvastaa kahta palvelukeskuksen vastuullisuuden ydinnäkökulmaa: vaikuttavuutta ja yhteistyötä.

Vastuullisuuden perusta on lakien, asetusten ja sopimusten noudattaminen, hyvä hallintotapa ja toiminnan läpinäkyvyys. Tämän vähimmäistason päälle rakentuvat omistajan asettamat tavoitteet ja asiakkaiden odotukset, joihin Palkeet vastaa 

  • sopeuttamalla toimintansa supistuvaan valtionhallintoon
  • toimimalla aktiivisesti kotimaisissa ja kansainvälisissä kehittämisen verkostoissa
  • edistämällä automatisaatiota ja hyödyntämällä teknologian avaamat mahdollisuudet
  • vaikuttamalla parhaiden käytäntöjen hyödyntämiseen asiakkaiden ja omassa toiminnassa
  • luomalla yhdessä asiakkaiden kanssa toimintamalleja, joissa tekeminen lomittuu joustavasti yli organisaatiorajojen ja kunkin paras osaaminen tulee hyödynnetyksi.

Palkeiden johtoryhmä päättää vastuullisuuteen liittyvistä tavoitteista ja ohjaa vastuullista johtamista ja toimintaa joka päivä. Vuonna 2016 johtoryhmä tunnisti vastuullisuuden pääteemat sisäisessä olennaisuustarkastelussa.

Palkeiden toimintaympäristö kuvana.

"Tuottavuus ja resurssitehokkuus ovat luonnostaan palvelukeskustoiminnan vastuullisuuden ytimessä. Vastuullinen toiminta lähtee Palkeiden strategiasta, visiosta ja toiminta-ajatuksesta."