Skip to main content

Katsaus vuoteen 2018

Vuonna 2018 Palkeet saavutti yhdessä asiakkaiden kanssa jälleen merkittäviä edistysaskelia palvelukeskustoiminnassa. Kehitimme ja otimme käyttöön uusia palveluja, laajensimme ja tiivistimme palveluntarjoajien yhteistyötä ja paransimme työn tuottavuutta.

Vastuullisuuden ydin on kuitenkin vahva perustoimintamme, eli volyymeihin ja automaatioon perustuva tehokas palvelutuotanto sekä koko valtionhallinnon yhtenäiset prosessit ja niihin sisältyvä sisäinen valvonta. Myös järjestelmien kehittäminen ja niiden käytettävyydestä huolehtiminen sekä henkilöstön osaamisen varmistaminen ovat tärkeä osa vastuullista palvelukeskustyötämme.

Tämä vuoden alusta valtionhallinnon rakenteissa tapahtui jälleen merkittäviä muutoksia: uusia virastoja syntyi ja osa tehtävistä organisoitiin yhtiöihin. Nämä muutokset vaikuttavat vahvasti myös palvelukeskuksen toimintaan. Palkeet sai lisäksi asiakkaaksi kaksi uutta osakeyhtiö- ja yhteisöasiakasta. Olemme sitoutuneet palvelemaan muuttuvaa asiakaskuntaa ja hoitamaan uusia tehtäviämme vahvistetulla asiantuntijajoukollamme ja uudistuneella organisaatiollamme.

Viime vuonna työn tuottavuus kehittyi myönteisesti: kasvua oli edellisestä vuodesta 6,6 prosenttia. Tähän vaikuttivat erityisesti kasvaneet palvelumäärät matkustus- ja henkilöstöpalveluissa. Myös automaation kehittyminen on parantanut työn tuottavuutta. Kokonaistuottavuus jäi kuitenkin hiukan edellistä vuotta alhaisemmaksi johtuen mm. tietojärjestelmäkustannusten kasvusta.

Alkaneena vuonna jatkamme yhdessä asiakkaidemme kanssa uusien toimintamallien käyttöönottoa ja tiivistämme palveluntarjoajien yhteistyötä. Sekä Handi-palvelu että Osaava-palvelu yhdenmukaistavat toimintatapoja ja mahdollistavat johtamisen kehittämisen valtion talous- ja henkilöstöhallinnossa.

Esimerkkejä tiivistyvästä palveluntarjoajien yhteistyöstä ovat Tietokiri-hanke, tekoäly-yhteistyö Valtorin kanssa sekä palveluntarjoajien yhteisen asiakasrajapinnan suunnittelu. Asiantuntijapalvelujen, kuten analytiikkapalvelun, osuus vahvistuu edelleen. Kaikki tämä edellyttää meiltä jatkuvaa oppimista, uusien kyvykkyyksien kasvattamista ja johtamisen kehittämistä.

Kiitän asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme hyvästä yhteistyöstä. Tätä vastuullista työtä yhdessä maailman parhaista hallinnoista saamme jatkaa tänäkin vuonna. 


Pirjo Pöyhiä