Siirry sisältöön

Vastuu asiakkaillemme

Asiakkaiden tukena muutoksissa

Palkeet tuki asiakkaiden ja koko valtionhallinnon uudistumista, kun uusia virastoja syntyi ja osa tehtävistä organisoitiin yhtiöihin tämä vuoden alusta. Asiakaskentän muutokset huomioidaan ja asiakastyötä kehitetään jatkuvasti molemminpuolisten tarpeiden ja toiveiden perusteella.

Keskitetty asiakaspalvelu ja Pointti-palvelunhallintajärjestelmä ovat vakiintuneet asiakkaiden ensisijaisena päivittäisenä yhteytenä Palkeisiin.

Yhdenmukainen, helposti tavoitettava asiakaspalvelu näkyi asiakastyytyväisyystutkimuksen hyvässä tuloksessa.

Kaikki asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset paranivat vuonna 2018. Tarkemman seurannan ja nopeamman reagoinnin varmistamiseksi otettiin käyttöön asiakkaiden suositteluhalukkuutta mittaava NPS-luku.

Enemmän asiantuntijapalvelua

Asiakastyössä korostuu jatkossa entistä enemmän yhdessä tekeminen. Koko valtionhallinnon yhdenmukaiset toimintatavat ja tehostaminen edellyttävät palvelujen ja koko prosessien kehittämistä. Tietoturva, tietojärjestelmien hyvä yhteentoimivuus sekä laajemmat palvelukokonaisuudet ovat asiakkaille tärkeitä seikkoja. Palkeet pyrkii huomioimaan eri tyyppisten asiakkaiden tarpeet ja samalla varmistamaan tehokkaan palvelutuotannon ja tuottavuustavoitteiden toteutumisen.

Viime vuosina työaikaperusteisten palvelujen osuus asiakaslaskutuksesta on huomattavasti kasvanut ja suoriteperusteisten osuus laskenut: palvelumaksuista jo lähes 60 prosenttia on työaikaperusteista. Tämä kertoo mm. asiantuntijatyön lisääntymisestä.