Siirry sisältöön

Vastuu uudistumisesta

Työvälineet kunnossa tulevaisuudessakin

Kehittäminen ja vastuullinen järjestelmäomistajuus varmistavat, että asiakkailla ja palvelutuotannolla on tulevaisuudessakin käytössä tarkoituksenmukaisimmat tavat tehdä työtä. Valtionhallinnon uudistuvat rakenteet, henkilöstön määrän lasku ja asiakkaiden tarpeet otetaan huomioon tulevaisuuden investointeja suunniteltaessa ja toteutettaessa. Tiedon hyödyntäminen uusien palvelujen pohjana sekä teknologioiden hyvä yhteentoimivuus ovat ajankohtaisimmat kehittämisen strategisen tason tavoitteet.

Aidosti yhteiset ratkaisut käyttöön

Koko valtionhallinnon kattavilla uudistuksilla yhdenmukaistetaan ja tehostetaan toimintaa sekä lisätään läpinäkyvyyttä. Uudistuksissa asiakkaiden, Palkeiden, Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää.

Muita mittavia kehityshankkeita ovat eKieku, joka tarjoaa virkamiehille ja esimiehille selkeän käyttöliittymän tuttuihin, useimmin käytettäviin Kieku-palveluihin sekä osaamisen ja henkilöstön kehittämisen Osaava-palvelu.

Palkeet on ollut edelläkävijä automaation ja ohjelmistorobotiikan hyödyntämisessä talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseissa ja tavoitteena on edelleen automatisoida mahdollisimman laajoja työkokonaisuuksia.

Kehittyvät järjestelmät kuvana.

Kieku uudistuu

Kiekun jatkuvan kehittämisen ja pakollisten muutosten toteuttamiseksi tehtiin vuonna 2019 neljä julkaisua. Julkaisujen kautta saatiin tuotantoon 47 kehitys- ja muutosesitystä sekä 57 tuotannon korjausta. Julkaisujen rinnalle käynnistettiin uusi toimintamalli, viikkopaketit, muutosten ja virheenkorjausten saamiseksi nopeammin tuotantoon.