Skip to main content


Opiskelija-hackathonista ideoita digipalveluihin

Hackathon tarkoittaa intensiivistä lyhytkestoista tapahtumaa, jonka aikana joukko ihmisiä kokoontuu yhteen suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia ohjelmistoja tai sovelluksia. ”Public Service Hackathon”-ideakilpailussa haettiin marras-joulukuussa opiskelijavoimin Palkeille tuoreita ratkaisuja tukemaan asiakaskeskeisyyttä digipalveluissa.

Aalto-yliopiston maisteriopiskelijoiden tehtävänä oli perehtyä palvelumuotoiluun ja prosessien suunnitteluun ja selvittää hackathon-kurssilla kaikkiaan viiden julkisen sektorin organisaation digitalisaatiohaasteita.

Palkeilla oli opiskelijoille kaksi haastetta, joihin seitsemän poikkitieteellistä opiskelijatiimiä etsi ratkaisua. Kilpailuun osallistui myös Palkeiden oma pro-tiimi.

Tapahtuma huipentui marraskuussa, kun opiskelijat, julkishallinnon organisaatiot, Accenturen asiantuntijat ja Fjordin palvelumuotoilijat kokoontuivat samanaikaisesti 20 tunniksi kehittämään uusia palveluja. Parhaat ideat arvioitiin myös tuoreeltaan Slush-tapahtumassa. 

Ykköshaasteen parhaaksi selviytyi hakukone Kuukkeli, joka oli suunniteltu parantamaan virkamiesten itsepalvelua ennen palvelupyynnön lähettämistä palvelukeskukseen. Kakkoshaasteen paras tiimi kehitteli valtion sisäisiä rekrytointeja varten Valtiolla.fi-palvelun (vrt. nykyiseen Valtiolle.fi-palveluun). Palvelu auttaisi löytämään projekteihin tai avoimiin tehtäviin sopivia osaajia huolimatta siitä, etsivätkö he aktiivisesti uutta työpaikkaa.

”Yliopiston näkökulmasta on arvokasta, että opiskelijamme pääsevät ratkomaan relevantteja ja todellisia julkisen sektorin haasteita”, toteaa kurssin kehittäjä ja liikkeellepanija Professor of Practice Katariina Kemppainen Kauppakorkeakoulun tieto- ja palvelujohtamisen laitokselta.

”Oli ilo seurata Palkeiden ammattilaisten ja opiskelijoiden yhteistyöstä kurssin eri vaiheissa. Uskon, että molemmat osapuolet oppivat paljon uutta.” Kemppainen valottaa. ”Opiskelijat kokivat myös Hämeenlinnan palvelukeskukseen tehdyn vierailun hyödylliseksi."

Palkeet sai joukon ennakkoluulottomia palveluratkaisuja ja arvokasta oppia palvelumuotoilun menetelmistä. Hackathon oli osallistujille maraton-tyyppinen elämys, jossa tarvittiin luovaa ajattelua, asiakaslähtöisyyttä sekä kykyä yhdistää liiketoiminnan ja tietotekniikan osaaminen.

Hackathon tiimi
Kuvassa ensimmäisen haasteen voittajatiimi


Kehittämisen verkostot laajenevat

Palvelujen digitalisaatio, tiedolla työskentely ja tekoäly ovat esimerkkejä valtionhallintoon paraikaa vaikuttavista ilmiöistä. Ne voidaan hyödyntää parhaiten osaamista ja kokemusta jakaen ja yhteistyötä tehden. Palkeet on luonut aktiivisesti kehittämisen ja yhteistyön verkostoja valtionhallinnon lisäksi yksityiselle sektorille, Pohjoismaihin ja kansainvälisesti. Tätä toimintatapaa kuvaa myös Palkeiden visio: vaikuttavampia yhdessä.

Esimerkiksi kokemuksia ja osaamista ohjelmistorobotiikan hyödyntämisestä on jaettu useissa kahdenkeskisissä ja verkostotapaamisissa. Tapaamisia ja esittelyjä oli vuonna 2017 yhteensä yli 20 kappaletta. Ohjelmistorobotiikka on helmikuussa 2018 Palkeissa käytössä jo 11 kohteessa. Parhaillaan valmistaudumme tarjoamaan palveluna tukea ohjelmistorobotiikan käyttöönottoon asiakasvirastoissamme.

Palkeet kehittää analyysi- ja raportointipalveluja osana julkishallinnon #tietokiri-verkostoa, jonka tavoitteena on tehdä näkyväksi tiedolla johtamisen tuloksia ja jakaa hyväksi havaittuja työkaluja ja oppeja. Tarkoituksena on myös koota valtiokonsernin yhteisiä tietovarantoja ja tarjota organisaatioille analyysipalveluja ja tiedon visualisointia.

Verkostoissa kasvatetaan myös ymmärrystä tekoälyn ja koneoppimisen mahdollisuuksista, jotka huomioidaan tuotannon ja palvelujen kehittämisessä lähivuosina. Kaikkea kehittämistä teemme ketterästi, kokeilevasti ja aktiivisesti kyseenalaistaen.

Asiakkaat osallistuvat kehityskohteiden priorisointiin, vuonna 2017 mm. virtuaalikyselyllä kehittämisen painotuksiksi vuosille 2018–2020 valikoituivat mm. hankintojen digitalisointi, prosessien kattava automatisointi, tiedolla työskentely ja palvelujen mobiilikäyttö.

Kohti älykästä hallintoa

Tulevaisuuden palvelut luodaan nyt. Jatkossa hallinnon tukipalveluja tarjotaan entistä laajemmin suoraan kaikille valtionhallinnon esimiehille ja virkamiehille. Tavoitteena on, että jokaisella valtionhallinnon työntekijällä olisi mobiililaitteessaan hänen kuhunkin tilanteeseen tarvitsemansa tuki aina helposti ja miellyttävästi käytettävissä. Virtuaaliset matkasihteerit, analyytikot tai hankkijat ovat esimerkkejä tulevaisuuden älykkäästä hallinnosta.

Jo nyt mm. lomien ja poissaolojen käsittely onnistuu Mobiili-Kiekussa. Tänä vuonna palvelut laajenevat ja tulevat käytettäviksi päätelaiteriippumattomasti työasemalla ja tableteilla älypuhelinten lisäksi. Myös matkojen suunnittelu ja matkalaskujen tekeminen onnistuu yhä kattavammin mobiilisti.

Hallinnon tukipalvelut luodaan tulevaisuudessa verkostossa ja tarjotaan yhtenä kokonaisuutena, jolloin tuottajatahot häipyvät taustalle. Tänä vuonna ideoidaan yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa sitä, millaisia palvelut vuonna 2025 voisivat olla.