Skip to main content

Vastuullinen palvelutuotanto

Tinkimättömästi laadukas palvelutuotanto

Asiakkaat odottavat palvelukeskukselta ensi sijassa varmaa ja laadukasta palvelutuotantoa, järjestelmien toimivuutta sekä aloitteellista yhteistyötä.
Palkeissa käsiteltiin vuonna 2018 yhteensä 1,4 miljoonaa ostolaskua, 0,6 miljoonaa myyntilaskua sekä 1,2 miljoonaa palkkalaskelmaa ja tarkastettiin 0,4 miljoonaa matkalaskua. Tilinpäätös tehtiin 64 kirjanpitoyksikölle ja seitsemälle rahastolle ja kolmelle muulle asiakkaalle. Maksuliikkeessä käsiteltiin lähtevää rahaa 47,9 miljardia euroa.

Asiakkaiden ja palvelutuotannon käyttämät keskeisimmät järjestelmät olivat käytettävissä 98,9 % virka-ajasta.

Molemminpuolinen aktiivisuus valttia arjessa

Uudistumisen varmistaa asiakkaiden kiinnostus kehittämiseen sekä halua kokeilla, ottaa käyttöön uusia ratkaisuja ja tarkastella työnjakoa. Arjessa parhaan tuloksen takaa jatkuva ja ennakoiva yhteydenpito, jossa ratkaisua kaipaavat asiat nostetaan puolin ja toisin viivytyksettä yhteiseen huomioon.

Yksi keskeisimmistä laadun takeista on osaava henkilöstö. Paitsi palveluhenkisyys, työn tekemisen tapaa Palkeissa määrittää tunnollisuus ja tarkkuus, joita noudatetaan myös kiire- tai häiriötilanteissa.

Palvelualueet huolehtivat palveluista kokonaisuutena

Tämä vuoden alusta siirryttiin talouspalvelujen ja henkilöstöpalvelujen valtakunnallisiin palvelualueisiin. Uudistus vahvistaa palvelukokonaisuuksia ja mahdollistaa resurssien joustavamman käytön ja uusien palvelumallien toteuttamisen. Keskeisessä roolissa palvelualueilla ovat palvelunomistajat ja palvelutiimit, jotka tukevat sekä palvelun tuottamista että sen kehittämistä.

Palkeiden volyymit kuvana

Palveluvalikoima uudistuu vuosittain
Kehitämme jatkuvasti palveluja asiakastarpeisiin perustuen ja yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Vuonna 2018 Palkeiden tulorahoituksesta 15 % koostui muutaman viime vuoden aikana palveluvalikoimaan tulleista palveluista.

Lokakuussa 2018 talouspalvelujen palveluvalikoimaan tuli Handi-palvelun myötä uudet hankintojen palvelukokonaisuudet asiakkaille ja toimittajille. Henkilöstöpalvelujen puolella aloitettiin Palkansaajan neuvonta -lisäpalvelu. Analyytiikkapalvelut tarjoavat ennakoivaa näkymää johtamisen ja päätöksenteon tueksi.