Siirry sisältöön

Vastuullinen työyhteisö

Uudistuvan työn edelläkävijä

Palvelukeskuksessa tehdään koko valtionhallinnon toiminnan kannalta merkityksellistä, vaikuttavaa ja tuloksellista työtä. Toiminnan eettisyys on vahva osa kulttuuriamme. Tarkkuutta ja virheettömyyden varmistavia työtapoja noudatetaan tinkimättä ja samalla sopeudutaan työskentelemään lisääntyvän automaation kanssa.

Työn muutos vaikuttaa Palkeiden sisäisissä toimintatavoissa ja muokkaa tarjottavia palveluja. Automaatio ja digityöntekijät ovat muuttaneet monen tehtävänkuvaa. Muutokseen on valmistauduttu jo useamman vuoden ennakoimalla, kasvattamalla ymmärrystä sen vaikutuksista ja mahdollistamme tulevaisuuden taitojen oppimisen.

Kun osa työstä automatisoituu, jäljelle jäävät tehtäväkokonaisuudet ovat entistä vaativampia, mikä asettaa uusia haasteita johtamiselle ja tuloksellisuuden arvioimiselle.

Työntekijöiden kokemuksen tasolla vaikutukset ovat kahden suuntaiset: Toisaalta automaatio ja robotiikka tuovat vaihtelua ja mahdollisuuksia uuden oppimiseen. Toisaalta työtehtävien muuttuminen monitahoisemmiksi aiheuttaa epävarmuutta omasta osaamisesta ja työn hallinnasta.

Kyky oppia uutta on perustaito

Palkeet on toimipaikkakunnillaan merkittävä työnantaja ja opiskelijoille harjoittelupaikkojen tarjoaja. 69 uutta palkeetlaista aloitti työn vuonna 2020. Harjoittelijoita oli 26 kappaletta.

Vastuullista henkilöstöpolitiikkaa ovat laadukas esimiestyö ja johtaminen sekä mahdollisuus kehittää osaamistaan ja omaa työtään. Eri koulutustilaisuuksia tilastoitiin yli 200. Osaamiskartoituksia tehtiin 56 henkilölle.

Palkeet on hyvin naisvaltainen työyhteisö. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista helpottavat työajan joustot, mahdollisuus pitää perhe- ja vuorotteluvapaata sekä työskennellä osa-aikaisesti. Edistämme suunnitelmallisesti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista, monimuotoisuuden lisääntymistä ja varmistamme, että Palkeet on ketään syrjimätön työpaikka.

2020

  • 629 työntekijää, joista uusia palkeetlaisia 69
  • keski-ikä 47 vuotta
  • naisia 85,5 % ja miehiä 14,5 %
  • korkeakoulututkinto 48,5 %:lla
  • harjoittelijoita 26
  • 3 koulutuspäivää/htv
  • osaamiskartoitukset 56 henkilölle
  • eri koulutustilaisuuksia yli 200

Lue lisää vuoden 2020 henkilöstökertomuksesta (pdf)