Skip to main content

Vastuullinen työyhteisö

Uudistuvan työn edelläkävijä

Palvelukeskuksessa tehdään koko valtionhallinnon toiminnan kannalta merkityksellistä, vaikuttavaa ja tuloksellista työtä. Toiminnan eettisyys on vahva osa kulttuuriamme. Tarkkuutta ja virheettömyyden varmistavia työtapoja noudatetaan tinkimättä ja samalla sopeudutaan työskentelemään lisääntyvän automaation kanssa.

Työn muutos vaikuttaa Palkeiden sisäisissä toimintatavoissa ja muokkaa tarjottavia palveluja. Automaatio ja digityöntekijät ovat muuttaneet monen tehtävänkuvaa. Muutokseen on valmistauduttu jo useamman vuoden ennakoimalla, kasvattamalla ymmärrystä sen vaikutuksista ja mahdollistamme tulevaisuuden taitojen oppimisen.

Kehityksen arvioimiseksi ja tukemiseksi Palkeet on osallistunut laajaan tutkimukseen, jossa tarkasteltiin työn muutoksen kokemista ja hybridityön tehokkuuden mittaamista.

Kun osa työstä automatisoituu, jäljelle jäävät tehtäväkokonaisuudet ovat entistä vaativampia, mikä asettaa uusia haasteita johtamiselle ja tuloksellisuuden arvioimiselle.

Työntekijöiden kokemuksen tasolla vaikutukset ovat kahden suuntaiset: Toisaalta automaatio ja robotiikka tuovat vaihtelua ja mahdollisuuksia uuden oppimiseen. Toisaalta työtehtävien muuttuminen monitahoisemmiksi aiheuttaa epävarmuutta omasta osaamisesta ja työn hallinnasta.

Kyky oppia uutta on perustaito

Palkeet on toimipaikkakunnillaan merkittävä työnantaja ja opiskelijoille harjoittelupaikkojen tarjoaja. 53 uutta palkeetlaista aloitti työn vuonna 2018. Palkallisia harjoittelijoita oli 27 kappaletta.

Vastuullista henkilöstöpolitiikkaa ovat laadukas esimiestyö ja johtaminen sekä mahdollisuus kehittää osaamistaan ja omaa työtään. Eri koulutustilaisuuksia tilastoitiin yli kaksi ja puoli sataa, ja koulutusten yhteinen osallistujamäärä kohosi yli neljään ja puoleen tuhanteen. Osaamiskartoituksia tehtiin 126 henkilölle.

Palkeet on hyvin naisvaltainen työyhteisö. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamista helpottavat työajan joustot, mahdollisuus pitää perhe- ja vuorotteluvapaata sekä työskennellä osa-aikaisesti. Edistämme suunnitelmallisesti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista, monimuotoisuuden lisääntymistä ja varmistamme, että Palkeet on ketään syrjimätön työpaikka.