Siirry sisältöön

Yhteiskunnallinen vastuu

Palkeilla on merkittävä rooli valtionhallinnon tukipalvelujen tarjoajana. Palkeet on toiminut vuodesta 2010 ja kehittänyt toimintaansa jatkuvasti asiakkaiden ja koko yhteiskunnan tarpeiden mukaan. Johtavia periaatteita ovat olleet kyllin suuret tuotantovolyymit mahdollistava keskittäminen, palvelutuotannon kehittäminen mm. automatisaatiota edistämällä sekä teknologioiden yhteentoimivuus ja järjestelmiin kertyvän tiedon huolto ja hyödyntäminen.

Yhdessä muiden palveluntuottajien kanssa huolehdimme tuottavuudesta mahdollistamalla, että asiakkaat voivat keskittyä tehokkaasti omaan ydintoimintaansa. Yhteisten palvelujen tuottajat ovat valtionhallinnon sisäisiä toimijoita, joilta virastot ja laitokset voivat ostaa palveluja niitä erikseen kilpailuttamatta. Palveluntuottajat seuraavat aktiivisesti omien toimialojensa kehitystä ja auttavat asiantuntemuksellaan asiakkaitakin uudistumaan

Palkeilla on vastuu henkilöstöhallinnon prosesseihin liittyvistä operatiivisista kehittämis- ja ohjaustehtävistä sekä niihin liittyvistä tietojärjestelmistä. Palkeiden toiminnasta säädetiin laki, joka tuli voimaan 1.3.2019.