Siirry sisältöön

Yhteiskunnallinen vastuu

Palkeilla on merkittävä rooli valtionhallinnon tukipalvelujen tarjoajana. Palkeet on toiminut vuodesta 2010 ja kehittänyt toimintaansa jatkuvasti asiakkaiden ja koko yhteiskunnan tarpeiden mukaan. Johtavia periaatteita ovat olleet kyllin suuret tuotantovolyymit mahdollistava keskittäminen, palvelutuotannon kehittäminen mm. automatisaatiota edistämällä sekä teknologioiden yhteentoimivuus ja järjestelmiin kertyvän tiedon huolto ja hyödyntäminen.

Yhdessä muiden palveluntuottajien kanssa huolehdimme tuottavuudesta mahdollistamalla, että asiakkaat voivat keskittyä tehokkaasti omaan ydintoimintaansa. Yhteisten palvelujen tuottajat ovat valtionhallinnon sisäisiä toimijoita, joilta virastot ja laitokset voivat ostaa palveluja niitä erikseen kilpailuttamatta. Palveluntuottajat seuraavat aktiivisesti omien toimialojensa kehitystä ja auttavat asiantuntemuksellaan asiakkaitakin uudistumaan.

Vuonna 2018 Palkeiden vastuut lisääntyivät henkilöstöhallinnon prosesseihin liittyvillä operatiivisilla kehittämis- ja ohjaustehtävillä sekä niihin liittyvillä tietojärjestelmillä. Palkeiden toiminnasta säädetiin laki, joka tuli voimaan 1.3.2019

Palkeiden työn tuottavuus parani yli 6,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Sen sijaan kokonaistuottavuus laski hieman johtuen ennen kaikkea tietojärjestelmäkustannusten kasvusta ja kehittämiseen kohdennetusta voimakkaasta panostuksesta, jonka odotetaan kuitenkin tulevina vuosina parantavan tuottavuutta edelleen. Tuottavuusindeksin laskenta uudistettiin vuonna 2017 niin, että siihen sisältyvät nyt tuotoksen, henkilötyön ja kustannusten lisäksi myös tietojärjestelmäkustannukset.

 

Aikajana kuvana