Yhdessä kehittäen 

Verkostot, yhteistyö ja yhteinen oppiminen ovat kaikkien organisaatioiden menestyksen edellytys. Palvelukeskus on ollut alusta asti yhteisen kehittämisen tulos ja toiminut tukena hallinnon rakenteiden uudistuessa. 

Edelleen Palkeet kutsuu asiakkaansa ja kumppaninsa rakentamaan yhteistyössä palvelevaa hallintoa.

Ajankohtaisimmat yhteistyöhankkeet liittyvät mm. palvelujen uudistamiseen, järjestelmien kehittämiseen sekä digitalisaatioon. Lue lisää ajankohtaisista projekteista:

Hankintojen digitalisointi - Handi

Hanke on osa Valtiovarainministeriön asettamaa valtion hankintojen digitalisoinnin -toteutusohjelmaa, jonka toimikausi on 9.5.2016 – 31.12.2019. Valtion hankintojen digitalisoinnin toteutuksesta on päätetty osana vuosien 2017 - 2020 julkisen talouden suunnitelmaa. Palkeiden vastuualueella tähän liittyen ovat:

  • tilaamisen ja laskujen käsittelyn uudistaminen
  • maksuliikejärjestelmäratkaisun uudistaminen
  • ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen uuden toimintamallin yhteydessä
  • tuote- ja palveluvalikoiman toteutus.

Näiden vastuualueiden osalta on asetettu 23.6.2016 Hankintojen digitalisointi, Handi -hanke.

Kirjanpidon ja siihen liittyvien taloushallintotehtävien siirto Palkeisiin – Kiti

Laki valtion talousarviolain muuttamisesta (1053/2016) tulee voimaan 1.10.2017. Lakimuutoksen myötä keskitettyjen taloushallintotehtävien hoitaminen on osoitettu Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselle (Palkeet). Lain nojalla annettavien Valtiokonttorin määräysten mukaisia tehtäviä pääasiallisena työnään tekevät virkamiehet siirtyvät palvelukeskuksen palvelukseen 1.10.2017. Kiti-projektin tehtävänä on toteuttaa lakimuutoksen vaatimien päätösten täytäntöönpano Palkeissa. Tavoitteena on varmistaa Palkeiden asiakkaiden, henkilöstön, palveluiden ja palvelutuotannon näkökulmasta hankkeen tehtävien ja hallitusohjelman mukaisten tavoitteiden toimeenpano palvelukeskuksessa ja asiakaskunnassa.

Projektin toteutusaika on 12.1.2016 - 31.12.2019. Projektin suunnitteluvaihe kestää vuoden 2016 loppuun asti, tehtävien siirtovaihe ajoittuu vuodelle 2017 ja toiminnan tehostamisvaihe sijoittuu vuosille 2018-19.

Palvelukeskuksen tuotantoprosessien automatisointi - TPA

Palvelukeskuksen tuotantoprosessien automatisointiprojekti (TPA) on yksi hallituksen digitalisaation kärkihankkeista ja siihen on saatu rahoitus VM:n lisätalousarvioista. TPA-projekti sisältää RPA-esiselvityksen, RPA-välineiden hankinnan, työn muutoksen selvityksen, prosessien monitoroinnin ja analysoinnin esiselvityksen sekä prosessien automatisoinnin käyttöönoton ja koordinoinnin suunnittelun. Projektissa suunnitellaan tavoitetila ja etenemispolku ohjelmistorobotiikan (RPA) hyödyntämiselle Palkeiden tuotantoprosessien automatisoinnissa.

Tavoitteena on ohjelmistorobotiikan hyödyntämisen ketterä vaiheittainen toteuttaminen siten, että kustannus-hyötytavoitteet ovat selkeästi mitattavissa sekä analysoitavissa jatkokehittämistä varten. Projektin toteutusaika on 1.9.2015 – 31.12.2017.

Tuotantoprosessien automatisointi Palkeissa, video (n. 3 min)

Rekrytointipalvelujen tuotteistaminen - vaihe 2

Rekrytointipalvelujen tuotteistaminen projektissa toteutetaan Palkeiden Rekrytointipalvelun pilotointi ulkoisen asiakkaan kanssa ja hyödynnetään saatuja kokemuksia palvelun edelleen kehittämisessä. Rekrytointipalvelu tulee osaksi Palkeiden palvelutarjontaa 1.10.2017 alkaen. Lisäksi projektissa valmistellaan ja toteutetaan Valtiolle.fi-järjestelmän ja siihen liittyvien tehtävien siirto Valtiokonttorista Palkeisiin. Projektin toteutusaika on 1.2.- 31.12.2017. Projekti toteutetaan yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa.

21.11.2017

Ajankohtaista kuva

Asiakkaat aktiivisia Pointin käyttöönotossa

Asiakkaat hyödynsivät Pointtia aktiivisesti ensimmäisten päivien aikana. AT:n korvannut palvelunhallintajärjestelmä Pointti otettiin käyttöön keskiviikkona 15.11. ja jo perjantaina...

Lue lisää >>

05.12.2017

Blogi kuva

Blogi: Dialogi jalosti toiveet Handi-palvelulle

Kun pääsee suunnittelemaan ja rakentamaan aivan uutta, on hyvä kirkastaa, mitä oikeastaan haluaa. Tässä tilanteessa olimme syksyllä 2016, kun aloimme valmistella uuden sähköisen ti...

Lue lisää >>