Siirry sisältöön

Yhdessä kehittäen 

Verkostot, yhteistyö ja yhteinen oppiminen ovat kaikkien organisaatioiden menestyksen edellytys. Palvelukeskus on ollut alusta asti yhteisen kehittämisen tulos ja toiminut tukena hallinnon rakenteiden uudistuessa.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon kehittämisen painopisteet vuosille 2021–2026 on valmisteltu yhdessä asiakkaiden, Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön kanssa ja ne on käsitelty asiakasneuvottelukunnassa. Tiekartta määrittää yhteisten valtionhallinnon talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden ja yhteisten ratkaisujen kehittämisen suunnan. Elämme muuttuvassa maailmassa, minkä vuoksi tehtyjä suuntaviivoja on tarve tarkastella vuosittain sekä tehdä tarvittavat priorisoinnit ja päivitykset.

Kehittämisen painopisteet vuosina 2021-2026

Taloushallinto

 • Reaaliaikatalouden edistäminen
 • Taloushallinnon automaation laajentaminen
 • Valtion maksuliikkeen jatkuvuus ja riskienhallinta
 • Taloushallinnon palveluiden käyttäjäkokemuksen parantaminen
 • Raportoinnin kehittäminen

Henkilöstöhallinto

 • Kokonaisprosessin käyttäjäkokemuksen parantaminen
 • Valtion työnantajakuvan vahvistaminen ja tukeminen ja rekrytointikokonaisuuden uudistaminen
 • Laajenevat keskitetyt palvelut
 • Automaation laajentaminen prosesseissa
 • Matkustuspalvelun ja -järjestelmän kehittäminen valtion päivitetyn matkustusstrategian pohjalta
 • Henkilöstöjohtamisen tukeminen tiedolla

Hankintatoimi

 • Hankintatoimen prosessien ohjauksen parantaminen ja tiedolla johtamisen kehittäminen
 • Hankintatoimen palvelujen käyttäjäkokemuksen parantaminen ja prosessien tehostaminen automaatiolla
 • Tarpeesta sopimukseen toimintamallin kehittäminen

Tietojohtaminen

 • Johtamisen ja toiminnan tukeminen tiedolla
 • Tiedon haun helpottaminen, visualisoinnin sekä analytiikan lisääminen palveluiden käytön tueksi
 • Tiedon kokoaminen, yhdisteltävyys ja hyvä laatu

Käyttäjäkokemuksen parantaminen digitalisaation avulla

 • Palveluiden käyttäjäkokemuksen parantaminen keskiössä – kehitämme palveluita ketterästi ja käyttäjälähtöisesti
 • Tiedolla johtamisen palvelut
 • Digitaalinen asiakaskokemus ja -palvelu
 • Prosessien edelleen automatisointi

Kehittämisen tiekartta vuosille 2021–2026 (pdf)

17.09.2021

Talous- ja henkilöstöhallinnon mittaristoja työstetään yhdessä asiakkaiden kanssa

Syyskuussa Palkeet ja Valtiokonttori ovat järjestäneet kaksi työpajaa, joissa asiakkaiden kanssa on käyty läpi vaikuttavuuden mittaamista valtion talous- ja henkilöstöhallinnossa.