Siirry sisältöön

Yhdessä kehittäen 

Verkostot, yhteistyö ja yhteinen oppiminen ovat kaikkien organisaatioiden menestyksen edellytys. Palvelukeskus on ollut alusta asti yhteisen kehittämisen tulos ja toiminut tukena hallinnon rakenteiden uudistuessa.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon kehittämisen painopisteet vuosille 2021–2026 on valmisteltu yhdessä asiakkaiden, Valtiokonttorin ja valtiovarainministeriön kanssa ja ne on käsitelty asiakasneuvottelukunnassa. Tiekartta määrittää yhteisten valtionhallinnon talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden ja yhteisten ratkaisujen kehittämisen suunnan. Elämme muuttuvassa maailmassa, minkä vuoksi tehtyjä suuntaviivoja on tarve tarkastella vuosittain sekä tehdä tarvittavat priorisoinnit ja päivitykset.

Kehittämisen painopisteet vuosina 2021-2026

Taloushallinto

 • Reaaliaikatalouden edistäminen
 • Taloushallinnon automaation laajentaminen
 • Valtion maksuliikkeen jatkuvuus ja riskienhallinta
 • Taloushallinnon palveluiden käyttäjäkokemuksen parantaminen
 • Raportoinnin kehittäminen

Henkilöstöhallinto

 • Kokonaisprosessin käyttäjäkokemuksen parantaminen
 • Valtion työnantajakuvan vahvistaminen ja tukeminen ja rekrytointikokonaisuuden uudistaminen
 • Laajenevat keskitetyt palvelut
 • Automaation laajentaminen prosesseissa
 • Matkustuspalvelun ja -järjestelmän kehittäminen valtion päivitetyn matkustusstrategian pohjalta
 • Henkilöstöjohtamisen tukeminen tiedolla

Hankintatoimi

 • Hankintatoimen prosessien ohjauksen parantaminen ja tiedolla johtamisen kehittäminen
 • Hankintatoimen palvelujen käyttäjäkokemuksen parantaminen ja prosessien tehostaminen automaatiolla
 • Tarpeesta sopimukseen toimintamallin kehittäminen

Tietojohtaminen

 • Johtamisen ja toiminnan tukeminen tiedolla
 • Tiedon haun helpottaminen, visualisoinnin sekä analytiikan lisääminen palveluiden käytön tueksi
 • Tiedon kokoaminen, yhdisteltävyys ja hyvä laatu

Käyttäjäkokemuksen parantaminen digitalisaation avulla

 • Palveluiden käyttäjäkokemuksen parantaminen keskiössä – kehitämme palveluita ketterästi ja käyttäjälähtöisesti
 • Tiedolla johtamisen palvelut
 • Digitaalinen asiakaskokemus ja -palvelu
 • Prosessien edelleen automatisointi

Kehittämisen tiekartta vuosille 2021–2026 (pdf)

25.05.2022

Osaavaan tulossa mahdollisuus koulutusten hallinnointiin

Vuonna 2021 toteutimme Osaavaa käyttäville asiakkaille tarvekartoituksen koulutusten hallinnan työvälineestä. Sen pohjalta selvitämme koulutusten hallinnan työvälineen hankintaa os...