Automatisaatiolla tehokkaampia palveluja

Palvelujen automatisointi tähtää parempaan asiakaskokemukseen. Itsepalvelua voi käyttää parhaiten sopivaan aikaan ja asiantuntija on saavutettavissa tarvittaessa. Automatisoitu käsittely myös lisää tietojen luotettavuutta. 

Samalla automatisointi ja digitalisointi säästää aikaa, alentaa kustannuksia ja lisää tuottavuutta. Palkeet hyödyntää esimerkiksi ohjelmistorobotiikkaa sekä prosessien monitorointia ja analysointia tuotannon automatisoinnissa. 

Ohjelmistorobotiikan käyttö on aloitettu niistä talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseista, joissa siitä on nopeimmin odotettavissa hyötyjä asiakkaillemme. Parhaimmillaan digitalisaatio on palvelujen ja toimintatapojen ajattelemista uudella tavalla. Siksi kokemuksen karttuminen ja jakaminen on erityisen tärkeää. 

Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto on osa hallituksen julkisten palvelujen digitalisoinnin kärkihanketta. 

Parhaimmillaan digitalisaatio on palvelujen ja toimintatapojen ajattelemista uudella tavalla. Siksi kokemuksen karttuminen ja jakaminen on erityisen tärkeää. 

 

Ohjelmistorobotiikan käyttöönoton eteneminen

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalveluissa automatisointi on käytössä mm. poissaolotietojen tallennuksessa nimikirjalle, tilitysten täsmäytyksessä ja Kela-palautusten käsittelyssä. Palkka-ajoissa automatisointi on käytössä lähes kaikilla asiakkailla.

Automatisointikohde: Poissa- ja läsnäolojen siirto Kieku-järjestelmässä HRM- ja Palkka-osioiden välillä

automatiointikohteen kuvaus

Talouspalvelut

Talouspalveluissa automatisointi on käytössä mm. verkkolaskuina saapuvien ostolaskujen numerotarkastuksessa, toimittajarekisterin ylläpidossa, menotositteiden reitityksessä ja menotositteiden kierronvalvonnassa. Tulevia automatisoinnin kohteita ovat mm. asiakkaalta tulevien sisäisten budjettien sisäänluku ja matka- ja kululaskujen valvonnan automatisointi.

Automatisointikohde: Menotositteiden kierronvalvonta
Aiemmin menotositteiden kierron valvontaa on hoidettu manuaalisesti, nykyään kierronvalvonnan raportit tuotetaan automatiikkaa hyödyntäen. Robotti toimittaa asiakkaan taloushallinnon yhteyshenkilön tai/ja -ryhmän sähköpostiin raportin, joka sisältää tiedon kaikista asiakasvirastossa käsittelyssä olevista, viikon sisään erääntyvistä menotositteista. Samassa raportissa näkyvät sekä asiatarkastettavana että hyväksyttävänä olevat menotositteet. Robotti muodostaa raportin vakiomuotoisena ja asiakas voi muokata Excel-raporttia tarpeidensa mukaan.

Yhteensä 27 eri robottia 17 robottipalvelimella töissä (elokuu 2018).

Kokemuksia ohjelmistorobotiikan käyttöönotosta on jaettu verkostotapaamisissa. 9.2.2018 järjestetyn Skype-infon materiaalit löytyvät täältä.

Ohjelmistorobotiikan palvelun pilotointi

Tällä hetkellä pilotoidaan Palkeiden ohjelmistorobotiikan käyttöönotto- ja tuotantopalveluja valtionhallinnon virastoille niiden prosessien osalta, jotka eivät kuulu Palkeiden perinteisiin talous- ja henkilöstöhallinnon palveluprosesseihin, vaan ovat osa virastojen ydintoimintaa. Palkeilla ja Valtiokonttorilla (VK) on käynnissä ohjelmistorobotiikan käyttöönoton pilottiprojekti, jossa tarkoituksena on toteuttaa Valtiokonttorille Kansalaispalvelut toimialan valittujen tehtävien automatisointia ohjelmistorobotiikalla sekä pilotoida Palkeiden ohjelmistorobotiikan käyttöönottojen ja tuotannon palvelumalleja. Onnistuneen pilotoinnin jälkeen yhteistyötä on tarkoitus laajentaa muihinkin Valtiokonttorin toimintoihin.

Lisäksi Säteilyturvakeskuksen ja Valtorin kanssa tullaan pilotoimaan ajanhallinnan kohteiden automatisointia.

08.08.2018

Blogi kuva

Ajatuksia rekrytoinneista osa 2: Työpaikkahaastattelu on näytönpaikka myös työnantajalle

Onnistuneella työnhakijan haastattelulla on suuri vaikutus varsinaisen rekrytoinnin onnistumiseen mutta myös työnantajamielikuvaan ja hakijakokemukseen. Positiivinen hakijakokemus ...

Lue lisää >>


13.11.2018

Ajankohtaista kuva

Kieku-järjestelmän korjaukset tuotantoon entistä sujuvammin

Vuoden 2019 alusta lähtien Kiekun julkaisuprosessia muutetaan siten, että varsinaisten versiojulkaisujen (4 kpl/vuosi) lisänä olleet välijulkaisut (3 kpl/vuosi) jäävät kokonaan poi...

Lue lisää >>

13.11.2018

Ajankohtaista kuva

Kevään 2019 koulutuskalenteri on ilmestynyt

Ensi kevään koulutuskalenteri on ilmestynyt. Tarjolla on laaja valikoima koulutuksia eKiekusta lomasuunnitteluun. Erityisesti raportoinnin koulutuksia on toivottu ja niitä onkin mu...

Lue lisää >>