Automatisaatiolla tehokkaampia palveluja

Palvelujen automatisointi tähtää parempaan asiakaskokemukseen. Itsepalvelua voi käyttää parhaiten sopivaan aikaan ja asiantuntija on saavutettavissa tarvittaessa. Automatisoitu käsittely myös lisää tietojen luotettavuutta. 

Samalla automatisointi ja digitalisointi säästää aikaa, alentaa kustannuksia ja lisää tuottavuutta. Palkeet hyödyntää esimerkiksi ohjelmistorobotiikkaa sekä prosessien monitorointia ja analysointia tuotannon automatisoinnissa. 

Ohjelmistorobotiikan käyttö on aloitettu niistä talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseista, joissa siitä on nopeimmin odotettavissa hyötyjä asiakkaillemme. Parhaimmillaan digitalisaatio on palvelujen ja toimintatapojen ajattelemista uudella tavalla. Siksi kokemuksen karttuminen ja jakaminen on erityisen tärkeää. 

Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto on osa hallituksen julkisten palvelujen digitalisoinnin kärkihanketta. 

Parhaimmillaan digitalisaatio on palvelujen ja toimintatapojen ajattelemista uudella tavalla. Siksi kokemuksen karttuminen ja jakaminen on erityisen tärkeää. 

 

Ohjelmistorobotiikan käyttöönoton eteneminen

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalveluissa automatisointi on käytössä mm. palvelussuhteen tietojen tarkastuksessa, poissaolotietojen tallennuksessa nimikirjalle, tilitysten täsmäytyksessä ja Kela-palautusten käsittelyssä. Palkka-ajoissa automatisointi aloitettu maksupäivälle 30.3. ja on käytössä lähes kaikilla asiakkailla.

Automatisointikohde: Poissa- ja läsnäolojen siirto Kieku-järjestelmässä HRM- ja Palkka-osioiden välillä

automatiointikohteen kuvaus

Talouspalvelut

Talouspalveluissa automatisointi on käytössä mm. verkkolaskuina saapuvien ostolaskujen numerotarkastuksessa, toimittajarekisterin ylläpidossa ja menotositteiden reitityksessä. Menotositteiden kierronvalvonnassa käyttöönotot ovat käynnissä ja toteutetaan huhtikuun aikana. Tulevia automatisoinnin kohteita ovat mm. asiakkaalta tulevien sisäisten budjettien sisäänluku ja matka- ja kululaskujen valvonnan automatisointi.

Automatisointikohde: Menotositteiden kierronvalvonta
Tähän saakka menotositteiden kierron valvontaa on hoidettu manuaalisesti. Jatkossa kierronvalvonnan raportit tuotetaan automatiikkaa hyödyntäen. Robotti toimittaa asiakkaan taloushallinnon yhteyshenkilön tai/ja -ryhmän sähköpostiin raportin, joka sisältää tiedon kaikista asiakasvirastossa käsittelyssä olevista, viikon sisään erääntyvistä menotositteista. Samassa raportissa näkyvät sekä asiatarkastettavana että hyväksyttävänä olevat menotositteet. Robotti muodostaa raportin vakiomuotoisena ja asiakas voi muokata Excel-raporttia tarpeidensa mukaan.

Yhteensä 16 robottipalvelinta töissä (kesäkuu 2018).

Kokemuksia ohjelmistorobotiikan käyttöönotosta on jaettu verkostotapaamisissa. 9.2.2018 järjestetyn Skype-infon materiaalit löytyvät täältä.

Ohjelmistorobotiikan palvelun pilotointi

Tällä hetkellä pilotoidaan Palkeiden ohjelmistorobotiikan käyttöönotto- ja tuotantopalveluja valtionhallinnon virastoille niiden prosessien osalta, jotka eivät kuulu Palkeiden perinteisiin talous- ja henkilöstöhallinnon palveluprosesseihin, vaan ovat osa virastojen ydintoimintaa. Palkeet ja Valtiokonttori (VK) ovat sopineet ohjelmistorobotiikan käyttöönoton pilottiprojektista, jossa tarkoituksena on toteuttaa Valtiokonttorille Kansalaispalvelut toimialan valittujen tehtävien automatisointia ohjelmistorobotiikalla sekä pilotoida Palkeiden ohjelmistorobotiikan käyttöönottojen ja tuotannon palvelumalleja. Onnistuneen pilotoinnin jälkeen yhteistyötä on tarkoitus laajentaa muihinkin Valtiokonttorin toimintoihin.

Lisäksi Säteilyturvakeskuksen ja Valtorin kanssa tullaan pilotoimaan ajanhallinnan kohteiden automatisointia.

02.07.2018

Blogi kuva

Kiitos asiakkaille ruusuista ja risuista

Asiakkaat ovat arvokkain tietolähteemme, kun haluamme kehittää palvelujamme. Asiakastyytyväisyys-tutkimuksen avulla todennamme palveluidemme toimivuutta suhteessa asiakkaan odotuks...

Lue lisää >>


27.06.2018

Ajankohtaista kuva

Mitä Suomi edellä… – palvelukeskuskokemuksille riittää kysyntää

Palkeiden Mikael Mantilalla on tänä keväänä ollut mielenkiintoinen lisä palvelujohtajan työssään: hän on käynyt jakamassa Suomen kokemuksia ja tukemassa uusien talous- ja henkilöst...

Lue lisää >>

20.06.2018

Ajankohtaista kuva

Palkeet ja Valtori tekoäly-yhteistyöhön

Kaksi suurta valtionhallinnon palveluntarjoajaa, Palkeet ja Valtori, aloittavat yhdessä tekoälyn hyödyntämisen asiakaspalvelussa ja palvelujen tuotannossa. Tekoälyä on tarkoitus hy...

Lue lisää >>