Automatisaatiolla tehokkaampia palveluja

Palvelujen automatisointi tähtää parempaan asiakaskokemukseen. Itsepalvelua voi käyttää parhaiten sopivaan aikaan ja asiantuntija on saavutettavissa tarvittaessa. Automatisoitu käsittely myös lisää tietojen luotettavuutta. 

Samalla automatisointi ja digitalisointi säästää aikaa, alentaa kustannuksia ja lisää tuottavuutta. Palkeet hyödyntää esimerkiksi ohjelmistorobotiikkaa sekä prosessien monitorointia ja analysointia tuotannon automatisoinnissa. 

Ohjelmistorobotiikan käyttö on aloitettu niistä talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseista, joissa siitä on nopeimmin odotettavissa hyötyjä asiakkaillemme. Parhaimmillaan digitalisaatio on palvelujen ja toimintatapojen ajattelemista uudella tavalla. Siksi kokemuksen karttuminen ja jakaminen on erityisen tärkeää. 

Ohjelmistorobotiikan käyttöönotto on osa hallituksen julkisten palvelujen digitalisoinnin kärkihanketta. 

Parhaimmillaan digitalisaatio on palvelujen ja toimintatapojen ajattelemista uudella tavalla. Siksi kokemuksen karttuminen ja jakaminen on erityisen tärkeää. 

 

Ohjelmistorobotiikan käyttöönoton eteneminen

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalveluissa automatisointi on käytössä mm. palvelussuhteen tietojen tarkastuksessa, poissaolotietojen tallennuksessa nimikirjalle, tilitysten täsmäytyksessä ja Kela-palautusten käsittelyssä. Palkka-ajoissa automatisointi aloitettu maksupäivälle 30.3. ja on käytössä lähes kaikilla asiakkailla.

Automatisointikohde: Poissa- ja läsnäolojen siirto Kieku-järjestelmässä HRM- ja Palkka-osioiden välillä

Talouspalvelut

Talouspalveluissa automatisointi on käytössä mm. verkkolaskuina saapuvien ostolaskujen numerotarkastuksessa, toimittajarekisterin ylläpidossa ja menotositteiden reitityksessä. Menotositteiden kierronvalvonnassa käyttöönotot ovat käynnissä ja toteutetaan huhtikuun aikana. Tulevia automatisoinnin kohteita ovat mm. asiakkaalta tulevien sisäisten budjettien sisäänluku ja matka- ja kululaskujen valvonnan automatisointi.

Automatisointikohde: Menotositteiden kierronvalvonta
Tähän saakka menotositteiden kierron valvontaa on hoidettu manuaalisesti. Jatkossa kierronvalvonnan raportit tuotetaan automatiikkaa hyödyntäen. Robotti toimittaa asiakkaan taloushallinnon yhteyshenkilön tai/ja -ryhmän sähköpostiin raportin, joka sisältää tiedon kaikista asiakasvirastossa käsittelyssä olevista, viikon sisään erääntyvistä menotositteista. Samassa raportissa näkyvät sekä asiatarkastettavana että hyväksyttävänä olevat menotositteet. Robotti muodostaa raportin vakiomuotoisena ja asiakas voi muokata Excel-raporttia tarpeidensa mukaan.

Yhteensä 13 robottipalvelinta suorittaa 22 tehtävää (maaliskuu 2018).

Kokemuksia ohjelmistorobotiikan käyttöönotosta on jaettu verkostotapaamisissa. 9.2.2018 järjestetyn Skype-infon materiaalit löytyvät täältä.

16.03.2018

Blogi kuva

Vierasblogi: Palvelukeskusyhteistyötä parhaimmillaan

Toimivaa yhteistyötä ja kokeiluhenkisyyttä parhaimmillaan toteutettiin Tutkihankintoja.fi-projektissa, kirjoittaa Anssi Pihkala.

Lue lisää >>


22.05.2018

Ajankohtaista kuva

Analyytikko auttaa tiedon jalostamisessa johtamisen tueksi

Asiakkaiden arkiset tietotarpeet olivat ”polttoaineena”, kun yhteistyössä lähdettiin kehittämään uusia analysointipalveluja. Nyt kahden pilottikierroksen jälkeen ensimmäinen Palkei...

Lue lisää >>

21.05.2018

Ajankohtaista kuva

Kiitos asiakkaillemme palautteesta!

Olemme iloisia, että olemme pystyneet palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin!

Lue lisää >>