Siirry sisältöön

Automatisoinnilla tehokkuutta ja laatua palveluihin

Olemme hyödyntäneet ohjelmistorobotiikkaa automatisoinnin välineenä jo vuodesta 2017 lähtien valtion yhteisten talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen ratkaisuissa. Automatisoinnin tavoitteena on ollut työprosessien tehostaminen sekä laadukkaampi ja kustannustehokkaampi tietojen käsittely palveluprosesseissa. Olemme olleet ohjelmistorobotiikan soveltamisen edelläkävijä valtionhallinnossa, ja ohjelmistorobotteja on tuotannossa yhteensä jo yli 140.

Ohjelmistorobotiikkaa on hyödynnetty laajasti henkilöstöhallinnon palveluissa mm. poissaolotietojen tallennuksessa nimikirjalle, tilitysten täsmäytyksessä, palkka-ajoissa, lomien tarkastuksessa, matka- ja kululaskujen valvonnassa sekä yleiskorotusten käsittelyssä. 

Talouspalveluissa ohjelmistorobotiikkaa on sovellettu mm. verkkolaskuina saapuvien ostolaskujen numerotarkastuksessa, toimittajarekisterin ylläpidossa sekä menotositteiden reitityksessä ja kierronvalvonnassa. 

Ostolaskujen tiliöinti tekoälyä hyödyntäen on otettu käyttöön maaliskuussa 2022. Tekoälyn käyttöönoton tavoitteena on vähentää laskujen käsittelyn manuaalista työmäärää sekä parantaa menotositteiden käsittelyprosessin kokonaistehokkuutta, nopeutta ja laatua. Tiliöinnin tekoäly on tähän mennessä luonut ennusteen jo yli 41 000 laskulle ja oppii koulutusdatan avulla yhä tarkemmaksi ostolaskujen määrän lisääntyessä.

Tarjoamme älykkään automatisoinnin palveluja koko valtionhallinnolle asiakaskohtaisiin käyttötapauksiin. Teemme asiakkaiden kanssa yhteistyössä automatisoinnin esiselvityksen ja käyttöönoton sekä tarjoamme tuki- ja ylläpitopalvelun toteutuksille.

08.11.2022

Blogi kuva

Miten meillä menee

Palkeissa kannustamme niin työntekijöitä kuin esihenkilöitä antamaan palautetta toisillemme ja käymään jatkuvaa keskustelua muun muassa työn tavoitteista, tavoitteiden saavuttamise...


09.12.2022

Ajankohtaista kuva

Miten suhtaudun muutokseen - onko oikeaa tapaa kohdata muutos?

Muutos kuuluu varsin kiinteänä osana nykyajan työelämää. Ja kaikkien ympärillä myllertävien muutoksien keskellä on vain pärjättävä ja pysyttävä mukaan vauhdissa. Yleensä muutos ei ...

07.12.2022

Ajankohtaista kuva

Palkeille tunnustusta erinomaisesta asiakaspalvelusta

Palkeiden Katri Rusi palkittiin marraskuussa Wave – Wakaru Asiakaspalveluverkoston valitsemana vuoden 2022 palveluasiantuntijana. Voittaja valitaan vuosittain organisaatioiden ehdo...