Uusi Handi-palvelu

Handi-palvelu uudistaa tilaamisen ja laskujen käsittelyn ja on osa koko valtion hankintaprosessin digitalisointia. Handi-palvelu tulee kaikkien virastojen käyttöön ja sen tavoitteena on yksinkertaistaa ja yhtenäistää toimintatapoja sekä lisätä tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä. Tuloksista hyötyvät niin valtio, virastot kuin yksittäiset virkamiehet, toimittajat ja kansalaiset.

Handi-palvelu käyttöön 2018-2019

Handi-palvelu tulee käyttöön kaikissa hankintayksiköissä vuoden 2019 loppuun mennessä. Palvelun myötä painopiste siirtyy tilaamisvaiheeseen, jonka jälkeen tilauksen ja laskun käsittely tapahtuu pitkälti automaattisesti. Kevään ja kesän 2018 pilottivaiheessa palvelua on viimeistelty. Palvelun kehittäminen jatkuu yhteistyössä käyttäjien kanssa pilotoinnista saatujen kokemusten sekä käyttöhavaintojen pohjalta.

Palvelun käyttöönotto laajenee syksystä 2018 alkaen ja jatkuu vuoden 2019 ajan suunnitelman mukaan. Aikataulusuunnitelmaan saattaa tulla muutoksia ja tarkennuksia. Päivitetyn aikataulun löydät alla olevasta linkistä.

Linkki  Kirjanpitoyksikkökohtaiseen Handi-palvelun käyttöönottoaikatauluun.

Handi-palvelun käyttöönotto näkyy myös kaikille valtion virastoille palvelua tai tuotteita tarjoaville toimittajille. Heille on ohjeistusta tämän sivuston etusivulta löytyvässä asioi-osiossa.

Handi-ohjelma yhdistää toimijat

Handi-palvelun kehittäminen ja käyttöönotto on osa valtiovarainministeriön asettamaa valtion hankintojen digitalisoinnin (Handi) -toteutusohjelmaa.

Lisää tietoa Handi-ohjelmasta: www.handi.fi