Uusi Handi-palvelu

Handi-hankkeessa luodaan uusi Handi-palvelu kaikkien virastojen käyttöön. Handi-palvelu uudistaa tilaamisen ja laskujen käsittelyn ja on osa koko valtion hankintaprosessin digitalisointia. Sen tavoitteena on yksinkertaistaa ja yhtenäistää toimintatapoja sekä lisätä tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä. Tuloksista hyötyvät niin valtio, virastot kuin yksittäiset virkamiehet, toimittajat ja kansalaiset.

Handi-palvelu käyttöön 2018-2019

Handi-palvelu ja sitä tukeva järjestelmä tulevat käyttöön kaikissa hankintayksiköissä vuoden 2019 loppuun mennessä. Palvelun myötä painopiste siirtyy tilaamisvaiheeseen, jonka jälkeen tilauksen ja laskun käsittely tapahtuu pitkälti automaattisesti. Kevään ja kesän 2018 pilottivaiheessa on mukana kolme kirjanpitoyksikköä. Pilottivaiheessa Handi-palvelua, järjestelmäratkaisua ja käyttöönottomallia hiotaan käytännön kokemusten perusteella.

Vuoden 2018 lopussa Handi-palvelua alkavat käyttää sellaiset 17 virastoa, joissa on käytetty aktiivisesti Tilhaa. Kevään 2019 aikana Handi-palvelun käytön aloittaa 13 kirjanpitoyksikköä ja syksyllä 2019 loput 26 kirjanpitoyksikköä. Monet tekijät saattavat vielä aiheuttaa muutoksia aikataulusuunnitelmaan , jota päivitetään sitä mukaa, jos muutoksia aikatauluun tulee.

Linkki  Kirjanpitoyksikkökohtaiseen Handi-palvelun käyttöönottoaikatauluun.

Handi-palvelun käyttöönotto näkyy myös kaikille valtion virastoille palvelua tai tuotteita tarjoaville toimittajille. Heille on tulossa tarkempia ohjeita tämän sivuston asioi-osioon.

Handi-ohjelma yhdistää toimijat

Handi-palvelun kehittäminen ja käyttöönotto on osa valtiovarainministeriön asettamaa valtion hankintojen digitalisoinnin -toteutusohjelmaa. Palkeiden vastuualueella ohjelmaan liittyen ovat lisäksi:

  • maksuliikejärjestelmäratkaisun uudistaminen
  • ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen uuden toimintamallin yhteydessä
  • tuote- ja palveluvalikoiman toteutus.

Lisää tietoa Handi-ohjelmasta: www.handi.fi