Uusi Handi-palvelu

Handi-hankkeessa luodaan uusi Handi-palvelu kaikkien virastojen käyttöön. Hanke on osa Valtiovarainministeriön asettamaa valtion hankintojen digitalisoinnin -toteutusohjelmaa, jonka toimikausi on 9.5.2016 – 31.12.2019. Tilaamisen ja laskujenkäsittelyn uudistamisen lisäksi Palkeiden vastuualueella tähän liittyen ovat:

  • maksuliikejärjestelmäratkaisun uudistaminen
  • ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen uuden toimintamallin yhteydessä
  • tuote- ja palveluvalikoiman toteutus.

Lisää tietoa koko Handi-ohjelmasta: www.handi.fi

Käyttöönottoaikataulu 

Handi-palvelun käyttö alkaa seuraavasti: Kevään ja kesän 2018 pilottivaiheessa on mukana viisi kirjanpitoyksikköä. Pilottivaiheessa Handi-palvelua, järjestelmäratkaisua ja käyttöönottomallia hiotaan käytännön kokemusten perusteella.

Vuoden 2018 lopussa Handi-palvelua alkavat käyttää sellaiset 17 virastoa, joissa on käytetty aktiivisesti Tilhaa. Kevään 2019 aikana Handi-palvelun käytön aloittaa 13 kirjanpitoyksikköä ja syksyllä 2019 loput 26 kirjanpitoyksikköä. Monet tekijät saattavat vielä aiheuttaa muutoksia aikataulusuunnitelmaan ja sitä päivitetään sitä mukaa, jos muutoksia aikatauluun tulee.

Linkki  Kirjanpitoyksikkökohtaiseen Handi-palvelun käyttöönottoaikatauluun.