Skip to main content

Uusi Handi-palvelu

Handi-palvelu uudistaa tilaamisen ja laskujen käsittelyn ja on osa koko valtion hankintaprosessin digitalisointia. Handi-palvelu tulee kaikkien virastojen käyttöön ja sen tavoitteena on yksinkertaistaa ja yhtenäistää toimintatapoja sekä lisätä tehokkuutta ja läpinäkyvyyttä. Tuloksista hyötyvät niin valtio, virastot kuin yksittäiset virkamiehet, toimittajat ja kansalaiset.

Handi-palvelu käyttöön vuoden 2020 alussa

Handi-palvelu tulee käyttöön kaikissa hankintayksiköissä vuoden 2020 alussa. Palvelun myötä painopiste siirtyy tilaamisvaiheeseen, jonka jälkeen tilauksen ja laskun käsittely tapahtuu pitkälti automaattisesti. Palvelun kehittäminen jatkuu yhteistyössä käyttäjien kanssa.

Vuonna  2019 käyttöönottoja on lähes kuukausittain. Aikataulusuunnitelma, johon saattaa tulla muutoksia, löytyy oikeasta sivupalkista.

Handi-palvelun käyttöönotto näkyy myös kaikille valtion virastoille palvelua tai tuotteita tarjoaville toimittajille. Heille on ohjeistusta tämän sivuston etusivulta löytyvässä asioi-osiossa.

Handi-ohjelma yhdistää toimijat

Handi-palvelun kehittäminen ja käyttöönotto on osa valtiovarainministeriön asettamaa valtion hankintojen digitalisoinnin (Handi) -toteutusohjelmaa.

Lisää tietoa Handi-ohjelmasta: www.handi.fi

Käyttöönottoaikataulu

2.9.2019
Opetushallitus, Suojelupoliisi, valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, sosiaali- ja terveysministeriö

1.10.2019
Syyttäjälaitos, ulosottolaitos ja valtakunnanvoudin virasto, valtioneuvostaon kanslia, Hätäkeskuslaitos, Suomen ympäristökeskus, Energiavirasto, Puolustusvoimat, Valvira

1.11.2019
Oikeusministeriö

2.12.2019
Maahanmuuttovirasto, KEHA

31.12.2019
Väylävirasto, Patentti- ja rekisterihallitus, Business Finland, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Säteilyturvakeskus, Valtion lupa- ja valvontavirasto, Ulkopoliittinen instituutti, Tasavallan presidentin kanslia, Kansallisarkisto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Valtion eläkerahasto, Eduskunnan kanslia

1.2.2020
Puolustushallinnon rakennuslaitos, Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta (SAMU)

Handi-palvelu käytössä

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos
Palkeet
Verohalinto
Lääkelaitos Fimea
Rahoitusvakausvirasto
Väestörekisterikeskus
Valtiokonttori
Tilastokeskus
Tulli
Ilmatieteen laitos
Geologian tutkimuskeskus
Rajavartiolaitos
Maanmittauslaitos
Rikosseuraamuslaitos
Valtiontalouden tarkastusvirasto
Sisäministeriö
Ruokavirasto
Traficom
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
Maa- ja metsätalousministeriö
Oikeusrekisterikeskus
Liikenne- ja viestintäministeriö
Suomen Akatemia
Museovirasto
Ympäristöministeriö
Poliisihallitus
Ulkoministeriö
Luonnonvarakeskus
Puolustusministeriö
Valtori
Suomenlinnan hoitokunta
Pelastusopisto