Skip to main content

Järjestelmien tilannekatsaus

Palkeet julkaisee kerran kuussa tilannekatsauksen asiakkaiden ja palvelutuotannon käyttämiin yhteisiin järjestelmiin. Tilannekatsaus ei päivity reaaliaikaisesti, vaan värikoodit kuvaavat ylätasolla järjestelmien toimivuutta katsauksen julkaisun päivänä. 

Ajankohtaiset käyttökatkotiedotteet julkaisemme asiakkaille Pointti-palvelunhallintajärjestelmässä (vaatii tunnuksen ja salasanan).

Tilanne 30.4.2019

Järjestelmässä ei ongelmia Järjestelmässä joitakin käyttöä haittaavia ongelmia Järjestelmässä merkittäviä ongelmia

Virkamiesten ja esimiesten käyttämät järjestelmät

Kieku-portaali
eKieku
Ajanhallinta
Lomasuunnittelu
Työajan kohdentaminen (CATS)
Rondo: Rondon suorituskyky on jatkuvassa seurannassa.
Handi-palvelu
M2
Pointti
Valtiolle.fi

Ammattikäyttäjillä ja Palkeissa käytössä olevat järjestelmät

Kieku henkilöstöhallinto (SAP HCM)
Kieku henkilöstöhallinto, lomakkeet
Palkat

Palveluaikalaskenta: Rinnakkaispala, jonka avulla pystytään todentamaan ongelmatilanteita paremmin sekä ratkomaan haasteita nopeammin otettu käyttöön 01/2019

Kieku taloushallinto (SAP FICO)
Analyste Banking
Tilha

Muut

Liittymät
Käyttövaltuushallinnan järjestelmät (SAP IDM): Suorituskyvyn optimointityö tuottanut tulosta ja järjestelmä on nopeutunut. Versiovaihdon ja vuodenvaihteen jälkeen ongelmien korjaamiseksi on tehty manuaalisia korjausajoja ja korjaustoimenpiteitä, joita jatketaan edelleen kunnes juurisyyt on saatu korjattua.
Raportointi (SAP BI)