Järjestelmien tilannekatsaus

Palkeet julkaisee kerran kuussa tilannekatsauksen asiakkaiden ja palvelutuotannon käyttämiin yhteisiin järjestelmiin. Tilannekatsaus ei päivity reaaliaikaisesti, vaan värikoodit kuvaavat ylätasolla järjestelmien toimivuutta katsauksen julkaisun päivänä. 

Ajankohtaiset käyttökatkotiedotteet julkaisemme asiakkaille Palkeiden extranetissä Paletissa (vaatii tunnuksen ja salasanan).

Tilanne 15.11.2017

Järjestelmässä ei käyttöä estäviä tai merkittävästi haittaavia havaintoja Järjestelmässä  merkittävästi haittaavia havaintoja Järjestelmässä käyttöä estäviä havaintoja

Virkamiesten ja esimiesten käyttämät järjestelmät

Kieku-portaali
Mobiili Kieku
Ajanhallinta
Lomasuunnittelu
Työajan kohdentaminen (CATS): näytön päivittymisongelmaa seurataan
Rondo: esiintyy ajoittaista hitautta
M2

Ammattikäyttäjillä ja Palkeissa käytössä olevat järjestelmät

Kieku henkilöstöhallinto (SAP HCM)
Kieku henkilöstöhallinto, lomakkeet
Palkat

Palveluaikalaskenta, useita pitkittyneitä ongelmia

Kieku taloushallinto (SAP FICO)

Muut

Liittymät: häiriöitä henkilötietoliittymässä.
Käyttövaltuushallinnan järjestelmät: esiintyy ajoittain hitautta.
Raportointi (SAP BI): tietojen latauksissa ollut haasteita. HTV-laskentavirheet korjauksessa.

 

Korjaukset toteutetaan pääsääntöisesti Kiekun versiojulkaisuissa, joista seuraava on 1.12.2017 (julkaisu 17.4.)

  • Palveluaikalaskennan häiriöiden korjaukset tehdään Kieku 17.4 -julkaisussa.
  • Vuosilomaan oikeuttavan ajan laskentaan (ohjelma lukee palkkojen työaikaprosentti-lokia väärin) tulee korjaus Kieku 18.1 -julkaisussa
  • Ajanhallinnan osalta Kieku 17.4 -julkaisussa tulee uusia toiminnallisuuksia ja virhekorjauksia.
  • Käyttövaltuushallinnan järjestelmän hitaus on selvityksessä