Järjestelmien tilannekatsaus

Palkeet julkaisee kerran kuussa tilannekatsauksen asiakkaiden ja palvelutuotannon käyttämiin yhteisiin järjestelmiin. Tilannekatsaus ei päivity reaaliaikaisesti, vaan värikoodit kuvaavat ylätasolla järjestelmien toimivuutta katsauksen julkaisun päivänä. 

Ajankohtaiset käyttökatkotiedotteet julkaisemme asiakkaille Palkeiden extranetissä Paletissa (vaatii tunnuksen ja salasanan).

Tilanne 30.4.2018

Järjestelmässä ei ongelmia Järjestelmässä joitakin käyttöä haittaavia ongelmia Järjestelmässä merkittäviä ongelmia

Virkamiesten ja esimiesten käyttämät järjestelmät

Kieku-portaali
eKieku
Ajanhallinta: versiopäivityksen jälkeen osalla käyttäjistä ilmeni häiriöitä selainikkunan sulkemisessa, tämä saatiin korjattua 1.3.2018.
Lomasuunnittelu
Työajan kohdentaminen (CATS): esimiehen näytön päivittymisongelman korjaus toteutetaan seuraavassa Kiekun versiojulkaisussa.
Rondo: arkistossa on havaittu hitautta laajojen palvelin- ja tietoliikenneongelmien sekä niistä aiheutuneiden normaalia suurempien tietomassojen siirroista johtuen. Muita laajempia suorituskykyongelmia ei ole havaittu seurantajaksolla. Suorituskykyä seurataan edelleen jatkuvasti.
M2
Pointti: henkilötiedon päivittymisessä puutteita
Valtiolle.fi

Ammattikäyttäjillä ja Palkeissa käytössä olevat järjestelmät

Kieku henkilöstöhallinto (SAP HCM)
Kieku henkilöstöhallinto, lomakkeet
Palkat

Palveluaikalaskenta: havaittuja ongelmia testataan testiympäristössä. Tavoitteena on saada korjauksia tuotantoon Kiekun julkaisun 18.2 (11.5.2018) yhteydessä. Ongelmien selvittelyjen tilannepalavereita jatketaan edelleen yhteistyössä järjestelmäntoimittajan kanssa.

Kieku taloushallinto (SAP FICO)
Basware Banking
Tilha

Muut

Liittymät
Käyttövaltuushallinnan järjestelmät (SAP IDM)
Raportointi (SAP BI)
Tuotantoprosessien automatisointi, robotiikka

Valtori: 24.4. Kieku portaalissa oli satunnaisia virhetilanteita Omat tiedot -, Poissaolot-, Palkkalaskelma ja eKieku poissaolot -toiminnoissa. Häiriön juurisyy oli portaalin istuntomäärän täyttyminen. Istuntomäärää on nyt kasvatettu. Tiedon konesalissa oli laajamittainen häiriö 23.-25.4., joka näkyi erityisesti Rondon, Analyste Bankingin ja VIA:n tiedonsiirroissa. Lisäksi 27.4. ilmeni kirjautumisongelma Kieku-portaaliin, SAP HCM -ja RPA-palvelimille. Häiriön syy oli palveluntoimittajan levyjärjestelmässä ollut häiriö ja levytilan täyttyminen.