Skip to main content

Järjestelmien tilannekatsaus

Palkeet julkaisee kerran kuussa tilannekatsauksen asiakkaiden ja palvelutuotannon käyttämiin yhteisiin järjestelmiin. Tilannekatsaus ei päivity reaaliaikaisesti, vaan värikoodit kuvaavat ylätasolla järjestelmien toimivuutta katsauksen julkaisun päivänä. 

Ajankohtaiset käyttökatkotiedotteet julkaisemme asiakkaille Pointti-palvelunhallintajärjestelmässä (vaatii tunnuksen ja salasanan).

Tilanne 31.12.2018

Järjestelmässä ei ongelmia Järjestelmässä joitakin käyttöä haittaavia ongelmia Järjestelmässä merkittäviä ongelmia

Virkamiesten ja esimiesten käyttämät järjestelmät

Kieku-portaali
eKieku
Ajanhallinta
Lomasuunnittelu
Työajan kohdentaminen (CATS)
Rondo: Rondon suorituskyky on jatkuvassa seurannassa.
Handi-palvelu
M2
Pointti
Valtiolle.fi

Ammattikäyttäjillä ja Palkeissa käytössä olevat järjestelmät

Kieku henkilöstöhallinto (SAP HCM): henkilörekisteristä palkanlaskentaan välitettävien tietojen siirrossa on ollut huomattavaa hitautta suurista vuodenvaihteeseen kohdistuvista muutosmassoista johtuen. Muutosten tallennusta on porrastettu ja liittymän ajastuksia muutettu. Vastaavaa tilannetta ehkäiseviä toimenpiteitä suunnitellaan yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa.
Kieku henkilöstöhallinto, lomakkeet
Palkat

Palveluaikalaskenta: virheet korjattiin tuotantoon joulukuun alussa. Aikaisemmin korjattuja virheitä on kuitenkin havaittu päivityksen jälkeen uudelleen. Järjestelmätoimittaja jatkaa ongelmien selvitystä.

Kieku taloushallinto (SAP FICO)
Analyste Banking
Tilha

Muut

Liittymät
Käyttövaltuushallinnan järjestelmät (SAP IDM): suorituskyvyn optimointityötä jatketaan CGI:n ja SAP:in kanssa.
Raportointi (SAP BI): Raportoinnin tietovaraston teknisen muutoksen jälkeen on havaintoja yksittäisillä käyttäjillä raportoinnin toimimattomuudesta. Syynä tähän on Hana-optimoinnin ratakaisu, jonka korjaus vietäneen tutantoon tilinpäätöksen jälkeen 23.3.2019.