Järjestelmien tilannekatsaus

Palkeet julkaisee kerran kuussa tilannekatsauksen asiakkaiden ja palvelutuotannon käyttämiin yhteisiin järjestelmiin. Tilannekatsaus ei päivity reaaliaikaisesti, vaan värikoodit kuvaavat ylätasolla järjestelmien toimivuutta katsauksen julkaisun päivänä. 

Ajankohtaiset käyttökatkotiedotteet julkaisemme asiakkaille Pointti-palvelunhallintajärjestelmässä (vaatii tunnuksen ja salasanan).

Tilanne 31.8.2018

Järjestelmässä ei ongelmia Järjestelmässä joitakin käyttöä haittaavia ongelmia Järjestelmässä merkittäviä ongelmia

Virkamiesten ja esimiesten käyttämät järjestelmät

Kieku-portaali: arviointi-, tavoite- ja kehityskeskustelulomakkeet eivät näkyneet Kieku-portaalin osaaminen-osiossa niillä virastoilla, joilla osaamisen hallinta on käytössä. Ongelmaan on saatu korjaus tuotantoon 6.9.2018.
eKieku
Ajanhallinta
Lomasuunnittelu
Työajan kohdentaminen (CATS)
Rondo
M2
Pointti: henkilötiedon päivittymisessä puutteita
Valtiolle.fi

Ammattikäyttäjillä ja Palkeissa käytössä olevat järjestelmät

Kieku henkilöstöhallinto (SAP HCM)
Kieku henkilöstöhallinto, lomakkeet
Palkat

Palveluaikalaskenta: tehdyt toimenpiteet ovat auttaneet ongelmien ratkaisua ja pitkään kestäneiden virheiden korjauksia on saatu edistettyä. Korjaukset viedään tuotantoon Kiekun julkaisussa 18.3. syyskuussa.

Kieku taloushallinto (SAP FICO)
Basware Banking
Tilha

Muut

Liittymät
Käyttövaltuushallinnan järjestelmät (SAP IDM): suorituskyvyn optimointia jatketaan toimittajien kanssa.
Raportointi (SAP BI)