Järjestelmien tilannekatsaus

Palkeet julkaisee kerran kuussa tilannekatsauksen asiakkaiden ja palvelutuotannon käyttämiin yhteisiin järjestelmiin. Tilannekatsaus ei päivity reaaliaikaisesti, vaan värikoodit kuvaavat ylätasolla järjestelmien toimivuutta katsauksen julkaisun päivänä. 

Ajankohtaiset käyttökatkotiedotteet julkaisemme asiakkaille Pointti-palvelunhallintajärjestelmässä (vaatii tunnuksen ja salasanan).

Tilanne 31.10.2018

Järjestelmässä ei ongelmia Järjestelmässä joitakin käyttöä haittaavia ongelmia Järjestelmässä merkittäviä ongelmia

Virkamiesten ja esimiesten käyttämät järjestelmät

Kieku-portaali
eKieku
Ajanhallinta
Lomasuunnittelu
Työajan kohdentaminen (CATS)
Rondo: Rondon suorituskyky on jatkuvassa seurannassa.
M2
Pointti: henkilötiedon päivittymisessä puutteita
Valtiolle.fi

Ammattikäyttäjillä ja Palkeissa käytössä olevat järjestelmät

Kieku henkilöstöhallinto (SAP HCM)
Kieku henkilöstöhallinto, lomakkeet
Palkat

Palveluaikalaskenta: WebPalveluaikalaskennan osalta havaittuja ongelmia selvitetään ja korjataan yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa tehostetussa seurannassa. Korjauksia tuodaan sitä mukaa tuotantoon kun saadaan korjauksia todennettua ja testattua toimivaksi. Järjestelmätoimittaja on lisännyt resurssointiaan ongelmien ratkaisemiseksi.

Kieku taloushallinto (SAP FICO)
Analyste Banking
Tilha

Muut

Liittymät
Käyttövaltuushallinnan järjestelmät (SAP IDM): suorituskyvyn optimointia jatketaan toimittajien kanssa. Versiopäivitys on testauksessa ja tulossa tuotantoon 26.11.2018.
Raportointi (SAP BI): Raportoinnin tietovaraston teknisen muutoksen jälkeen on yksittäisillä käyttäjillä esiintynyt havaintoja raportoinnin toimimattomuudesta. Tätä selvitetään yhteistyössä toimittajien kanssa.