Järjestelmien tilannekatsaus

Palkeet julkaisee kerran kuussa tilannekatsauksen asiakkaiden ja palvelutuotannon käyttämiin yhteisiin järjestelmiin. Tilannekatsaus ei päivity reaaliaikaisesti, vaan värikoodit kuvaavat ylätasolla järjestelmien toimivuutta katsauksen julkaisun päivänä. 

Ajankohtaiset käyttökatkotiedotteet julkaisemme asiakkaille Palkeiden extranetissä Paletissa (vaatii tunnuksen ja salasanan).

Tilanne 28.2.2018

Järjestelmässä ei ongelmia Järjestelmässä joitakin käyttöä haittaavia ongelmia Järjestelmässä merkittäviä ongelmia

Virkamiesten ja esimiesten käyttämät järjestelmät

Kieku-portaali
Mobiili Kieku
Ajanhallinta: versiopäivityksen jälkeen osalla käyttäjistä ilmeni häiriöitä selainikkunan sulkemisessa, tämä saatiin korjattua 1.3.2018.
Lomasuunnittelu: esiintynyt hitausongelmia. Osalla käyttäjistä ajoittaista kirjautumis- ja näyttöjen päivittymisongelmaa käyttäjämäärien ollessa suuria. Korjaus on tehty 28.2.2018 ja tilannetta seurataan tiiviisti yhteistyössä järjestelmätoimittajan kanssa.
Työajan kohdentaminen (CATS): esimiehen näytön päivittymisongelman korjaus toteutetaan seuraavassa Kiekun versiojulkaisussa.
Rondo: suorituskyky ollut paremmalla tasolla viime kuuhun verrattuna. TUVE-verkkoliikenteessä ollut ongelmia osalla käyttäjistä.
M2
Pointti: henkilötiedon päivittymisessä puutteita
Valtiolle.fi

Ammattikäyttäjillä ja Palkeissa käytössä olevat järjestelmät

Kieku henkilöstöhallinto (SAP HCM)
Kieku henkilöstöhallinto, lomakkeet
Palkat

Palveluaikalaskenta: havaittu useita virheitä, joita on käyty yhdessä toimittajan kanssa läpi. Osa korjauksista on saatu tehtyä. Jäljellä olevien korjausten osalta tehdään tehostettua seurantaa yhdessä toimittajan kanssa.

Kieku taloushallinto (SAP FICO)
Basware Banking
Tilha

Muut

Liittymät
Käyttövaltuushallinnan järjestelmät (SAP IDM): esiintyy ajoittain hitautta
Raportointi (SAP BI)
Tuotantoprosessien automatisointi, robotiikka
Valtorin Palkeille tuottamat palvelut: sovittu häiriöhallinnan prosessin kehittämisestä. Valtorin kanssa on käynnistetty VIA-yhteyksien tarkempi läpikäynti ja liittymien priorisointi.