Järjestelmien tilannekatsaus

Palkeet julkaisee kerran kuussa tilannekatsauksen asiakkaiden ja palvelutuotannon käyttämiin yhteisiin järjestelmiin. Tilannekatsaus ei päivity reaaliaikaisesti, vaan värikoodit kuvaavat ylätasolla järjestelmien toimivuutta katsauksen julkaisun päivänä. 

Ajankohtaiset käyttökatkotiedotteet julkaisemme asiakkaille Palkeiden extranetissä Paletissa (vaatii tunnuksen ja salasanan).

Tilanne 15.9.2017

Järjestelmässä ei käyttöä estäviä tai merkittävästi haittaavia havaintoja Järjestelmässä  merkittävästi haittaavia havaintoja Järjestelmässä käyttöä estäviä havaintoja

Virkamiesten ja esimiesten käyttämät järjestelmät

Kieku-portaali
Mobiili Kieku: esiintyy ajoittain hitautta. Palkkalaskelmien avautumisessa häiriö, joka on korjattu.
Ajanhallinta
Lomasuunnittelu: hitauskorjauksia on viety tuotantoon 15.9., seuranta syyskuun ajan.
Työajan kohdentaminen (CATS): esimiehen sijaisen toiminnon korjaus viety tuotantoon 15.9., seuranta syyskuun ajan.
Rondo: esiityy hitautta ja häiriöitä laajennetussa kyselyissä.
M2: esiintyy hitautta, kun järjestelmää kuormitetaan paljon. Raportointijaksolla ollut häiriöitä, jotka on korjattu.

Ammattikäyttäjillä ja Palkeissa käytössä olevat järjestelmät

Kieku henkilöstöhallinto (SAP HCM)
Kieku henkilöstöhallinto, lomakkeet
Palkat
Palveluaikalaskenta: esiityy hitautta ja puutteita virka-ansiomerkin laskennassa.
Kieku taloushallinto (SAP FICO)

Muut

Liittymät: häiriöitä henkilötietoliittymässä.
Käyttövaltuushallinnan järjestelmät: esiintyy ajoittain hitautta.
Raportointi

 

Korjaukset toteutetaan pääsääntöisesti Kiekun versiojulkaisuissa, joista seuraava on 1.12.2017 (julkaisu 17.4.)

  • Palveluaikalaskennan häiriöiden korjaukset, virka-ansiomerkin laskennan korjaus sekä korjaus vuosilomaan oikeuttavan ajan laskentaan tulevat 17.4-julkaisussa.
  • Rondon seuraavassa sp-päivityksessä tulee lisää korjauksia, mm. laskujen reitityksen nopeutus. Päivitys tehdään 2017 aikana, tarkempi aikataulu on vielä avoin.
  • Käyttövaltuushallinnan järjestelmän hitaus on selvityksessä