Järjestelmien tilannekatsaus

Palkeet julkaisee kerran kuussa tilannekatsauksen asiakkaiden ja palvelutuotannon käyttämiin yhteisiin järjestelmiin. Tilannekatsaus ei päivity reaaliaikaisesti, vaan värikoodit kuvaavat ylätasolla järjestelmien toimivuutta katsauksen julkaisun päivänä. 

Ajankohtaiset käyttökatkotiedotteet julkaisemme asiakkaille Palkeiden extranetissä Paletissa (vaatii tunnuksen ja salasanan).

Tilanne 30.6.2018

Järjestelmässä ei ongelmia Järjestelmässä joitakin käyttöä haittaavia ongelmia Järjestelmässä merkittäviä ongelmia

Virkamiesten ja esimiesten käyttämät järjestelmät

Kieku-portaali
eKieku
Ajanhallinta
Lomasuunnittelu
Työajan kohdentaminen (CATS): esimiehen näytön päivittymisongelman korjaus toteutetaan seuraavassa Kiekun versiojulkaisussa.
Rondo: arkistossa on havaittu hitautta laajojen palvelin- ja tietoliikenneongelmien sekä niistä aiheutuneiden normaalia suurempien tietomassojen siirroista johtuen. Muita laajempia suorituskykyongelmia ei ole havaittu seurantajaksolla. Suorituskykyä seurataan edelleen jatkuvasti.
M2
Pointti: henkilötiedon päivittymisessä puutteita
Valtiolle.fi

Ammattikäyttäjillä ja Palkeissa käytössä olevat järjestelmät

Kieku henkilöstöhallinto (SAP HCM)
Kieku henkilöstöhallinto, lomakkeet
Palkat

Palveluaikalaskenta. Ongelmien tutkiminen tehostunut ja korjauksia toteutettu. Osa korjauksista vielä työn alla.

Kieku taloushallinto (SAP FICO)
Basware Banking
Tilha

Muut

Liittymät
Käyttövaltuushallinnan järjestelmät (SAP IDM)
Raportointi (SAP BI)
Tuotantoprosessien automatisointi, robotiikka. Kaksi käyttökatkoa robotiikkaympäristössä.

 Valtorin palvelut.