Skip to main content

Kieku-ratkaisun sisältö

Kieku-ratkaisu sisältää yhteiset talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit, yhteisen Kieku-järjestelmän ja se toteuttaa valtionhallinnon yhteistä seurantakohdemallia. Palkeet omistaa Kieku-järjestelmän ja kehittää sitä.

Henkilöstöhallinnon prosesseista Kieku-ratkaisuun sisältyvät palvelussuhteen hallinta, työaikojen hallinta, palkanlaskenta ja osaamisen hallinta. Kieku-tietojärjestelmä sisältää viisi henkilöstöhallinnon sovellusta, joita ovat Kieku-henkilöstöhallinto (SAP HCM), Palveluaikalaskenta, Lomakäsittely, Ajanhallinta ja Palkat.

Taloushallinnon prosesseista Kiekuun sisältyvät tulojen käsittely, menojen käsittely, kirjanpito ja sisäinen laskenta. Kieku-tietojärjestelmän taloushallinnon toiminnallisuudet perustuvat yhteen taloushallinnon sovellukseen, joka on Kieku-taloushallinto (SAP FICO). Talouden raportointia toteutetaan sekä SAP FICO että SAP BI -sovelluksissa.

Kieku-taloushallinnon ulkopuolelle jäävät verkkokauppa, menotositteen hyväksymiskierto ja maksuunpano. Kiekun ja ulkoisten kassa- ja laskutusjärjestelmien sekä verkkokauppajärjestelmien välille toteutetaan kuitenkin tarvittaessa liittymät. Menotositteen hyväksymiskierto tehdään laskujen ja asiakirjojen kierrätys- ja arkistointijärjestelmä Rondolla. Henkilöstö- ja taloushallinnon arkistoitavat dokumentit arkistoidaan Rondoon.

Kieku-ratkaisun yhteydessä kirjanpitoyksiköt ottivat käyttöön valtion yhteisen taloustiedon seurantakohdemallin. Seurantakohteissa on sekä yhteisiä, konsernitasoisia että kirjanpitoyksikkökohtaisia seurantakohteita.

18.02.2020

Ajankohtaista kuva

Vanha kunnon Keke

Taas on se aika vuodesta, kun monella työpaikalla käydään tavoite- ja kehityskeskusteluja kiivaimmillaan. Kehityskeskustelujen sisältö ja ajallinen rytmi vaihtelee organisaation kä...

Lue lisää >>

03.02.2020

Ajankohtaista kuva

Vuoroin vieraissa: Robotiikasta vaihdetaan kokemuksia norjalaisten kanssa

Lin Foss Geirmo Norjan palvelukeskuksesta (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) on ollut Palkeissa vaihdossa perehtymässä robotiikkaan noin kolmen kuukauden ajan. Lin ar...

Lue lisää >>

30.01.2020

Ajankohtaista kuva

Valtionhallinnon tiedolla johtamisen kehittäminen on saanut hyvän startin

Palkeet on ollut mukana Tietokiri-hankkeessa, jonka tavoitteena on tiedolla johtamisen kulttuurin vahvistaminen valtionhallinnossa. Torstaina 23.1 Tietokiristä maratoniksi -seminaa...

Lue lisää >>