Skip to main content

Kieku-ratkaisun sisältö

Kieku-ratkaisu sisältää yhteiset talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit, yhteisen Kieku-järjestelmän ja se toteuttaa valtionhallinnon yhteistä seurantakohdemallia. Palkeet omistaa Kieku-järjestelmän ja kehittää sitä.

Henkilöstöhallinnon prosesseista Kieku-ratkaisuun sisältyvät palvelussuhteen hallinta, työaikojen hallinta, palkanlaskenta ja osaamisen hallinta. Kieku-tietojärjestelmä sisältää viisi henkilöstöhallinnon sovellusta, joita ovat Kieku-henkilöstöhallinto (SAP HCM), Palveluaikalaskenta, Lomakäsittely, Ajanhallinta ja Palkat.

Taloushallinnon prosesseista Kiekuun sisältyvät tulojen käsittely, menojen käsittely, kirjanpito ja sisäinen laskenta. Kieku-tietojärjestelmän taloushallinnon toiminnallisuudet perustuvat yhteen taloushallinnon sovellukseen, joka on Kieku-taloushallinto (SAP FICO). Talouden raportointia toteutetaan sekä SAP FICO että SAP BI -sovelluksissa.

Kieku-taloushallinnon ulkopuolelle jäävät verkkokauppa, menotositteen hyväksymiskierto ja maksuunpano. Kiekun ja ulkoisten kassa- ja laskutusjärjestelmien sekä verkkokauppajärjestelmien välille toteutetaan kuitenkin tarvittaessa liittymät. Menotositteen hyväksymiskierto tehdään laskujen ja asiakirjojen kierrätys- ja arkistointijärjestelmä Rondolla. Henkilöstö- ja taloushallinnon arkistoitavat dokumentit arkistoidaan Rondoon.

Kieku-ratkaisun yhteydessä kirjanpitoyksiköt ottivat käyttöön valtion yhteisen taloustiedon seurantakohdemallin. Seurantakohteissa on sekä yhteisiä, konsernitasoisia että kirjanpitoyksikkökohtaisia seurantakohteita.

06.02.2019

Ajankohtaista kuva

Kirjanpidon tehtävien siirtovaihe päättyy

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen tehtäviä keskitettiin Palkeisiin vuonna 2017. Siirtymäaika päättyy syksyllä.

Lue lisää >>

01.02.2019

Ajankohtaista kuva

Kohti yhtenäisempää osaamisen hallintaa

Tänä vuonna Palkeiden henkilöstöhallinnon palveluvalikoima laajenee Osaava-palvelulla ja samalla otetaan käyttöön SAP SuccessFactors pilvipalvelu, Osaava.

Lue lisää >>

24.01.2019

Ajankohtaista kuva

Tarvitsetko apua tiedon analyysiin – tunnetko Tietokirin?

Tietokiri-hankkeessa luodaan uudenlaista tiedolla johtamisen kulttuuria julkishallinnossa, haetaan yhteistyöstä vaikuttavuutta ja jaetaan osaamista. Palkeiden analysointipalvelut t...

Lue lisää >>