Kieku 17.3 -julkaisun alustava sisältö

Pyydämme huomioimaan, että alla olevat muutosehdotukset ovat alustavia ja julkaisun sisältöön voi tulla muutoksia. Tiedotamme lopullisista muutoksista 15.9. versiojulkaisun jälkeen.

 

Henkilöstöhallinto

SAP HCM: Palvelussuhteen hallinta ja osaamisen hallinta

 • Screen Personasin käyttöönotto (tuotantovaihe) (ME6065)
 • Sähköisten lomakkeiden kehittämistarpeet - Toteutus IV (julkaisuun 17.3) (ME6071)
 • Määräaikaisen palvelussuhteen luonti, toimenpiteen peruste -koodiston muutokset ja sopimuslajin päättely (ME6079)
 • Työsuhdetyypin lisääminen nimikirjanote-tulosteelle sekä muut välttämättömät muutokset nimikirjalle (ME4855)
 • Kelan arkipäivien laskenta isyysrahakauden aikana (lomakeratkaisussa) (ME5889)

Palkanlaskennan, vuosilomien ja palveluaikalaskennan kehittäminen

 • Lomarahan vaihtovapaasopimusta varten Lomasuunnitteluun tieto vapaaksi vaihdettavien päivien enimmäismäärästä jo 1.1 alkaen (ME3747)
 • Rästin ja palkasta perinnän osittaminen (ME4525)
 • Palveluaikalaskennan korjaus, Rajavartiolaitos (ME5525)
 • Lomajaksojen kohdistaminen sopimukselle henkilön tekemän valinnan mukaan (ME5855)
 • Tuntipalkat MKA10 ja MKA11 ei päivity kaikissa tilanteissa oikein (ME5901)
 • Palkkalajien näkyminen palkkalaskelmalla (ME6073)
 • Palkka-ajojen kehittäminen palvelukeskusympäristössä - Kirjanpitosiirtoajojen 1 ja 2 yhdistäminen (ME5904)
 • Poliisien kokemusosan laskennan täsmennys (ME5999)
 • WebPalan virka-ansiomerkkilaskenta: Sopimus jää pois laskennasta, jos sen sisällä on osa-aikaista palvelua (ME6107)
 • Ulkoasiainministeriön matkapäivät määräaikaisille (ME6110)
 • Lomansiirtoilmoitukseen tulkittavien poissaolojen haku yli sopimusten (ME6188)

Ajanhallinnan & CATS kehittäminen

 • SAP HCM Portaali - SAP CATS  - Huomautus tietojen tallentamisesta siinä vaiheessa, kun siirrytään portaalissa sovelluksesta toiseen (ME6019)
 • Työaikapankin 7§ uudelleenmäärittely Kiekuun virasto- ja viikkotyölle (ME6054)
 • CATS-hinnoitteluajon kehittäminen (ME6066)

 

Taloushallinto

Tulojen käsittely

 • RF-viitteen käyttöönoton aiheuttamat muutokset myyntireskontrassa ja laskujen käsittelyssä, liittyy ME4104:een (ME3302)
 • XML-tiliraportoinnin käyttöönoton vaikutukset tiliote ja viitesuoritusten käsittelyyn, liittyy ME3302:een (ME4104)
 • Viivästyskorkolaskutus-toiminnallisuuden ajan tasalle saattaminen (ME5938)
 • Myyntitilauksen tallennuksen tehostaminen (ME5957)

Kirjanpito

 • Liikekirjanpidon pääkirja-yhdistelmäraportin arkistoitavaan XML:ään perustietojen lisäys (ME6147)

Liittymät

 • SAP BI - Kieku-liittymän tilaus maistraattien johdon tietojärjestelmälle (ME6074)

Raportointi

 • Openhub tiedostoja, toteumat, HTV-tiedot ja hierarkiat, Geologian tutkimuskeskus (ME6034)

 

------------------------------------------------------------------------------------

Kieku 17.2 -julkaisun sisältö

Kiekun versio 17.2 on julkaistu 12.5.2017 ja julkaisun yhteydessä alla olevat muutosehdotukset on viety tuotantoon. Julkaisun koko sisältö on näkyy Kiekun käyttäjille portaalin ohjepankin kautta.

 

Henkilöstöhallinto

SAP HCM: Palvelussuhteen hallinta ja osaamisen hallinta

 • Henkilöstöasiantuntija, arviointilomakkeet -rooli (uusi rooli) (ME5537)
 • Toimenpiteiden uudet ja tarkennetut syykoodit sekä uusi palkkalaji (ME5823)
 • Työajan hyväksytyn alituksen näyttäminen vuorosuunnitelmassa (ME5917)
 • Sähköisten lomakkeiden kehittämistarpeet - Toteutus III (julkaisuun 17.2) (ME5947)
 • Palkkion maksu -lomakkeen lisäselitekenttä sekä saman palkkalajin käyttö samalle päivälle (ME5948)
 • Palvelussuhteen päättämistoimenpiteiden syykoodien lisääminen (SAP) ja BI-raportti (ME5973)
 • Rikosseuraamuslaitos: Koko vuorokauden vahvuustiedon tulostus (ME6014)
 • Ulkoasiainministeriö: Edustuston asemamaavastaavan raportointi-oikeudet oman organisaation tietoihin (ME6033)

Palkanlaskennan, vuosilomien ja palveluaikalaskennan kehittäminen

 • Lomatietojen raportoinnin kehittäminen: organisaatiorajauksen tekeminen (ME3802)
 • Lomapalkkavelkaraportin ja lomansiirtotodistuksen muutokset (ME4887)
 • Raportti lomasuunnittelusta, joka poimii osa-aikainen/työrytmi henkilöt (ME5494)
 • Lomajaksojen kohdistaminen sopimukselle henkilön tekemän valinnan mukaan (ME5855)
 • Osa-päivän lomasta muodostettava lomapoissaolo (ME5858)
 • Palkkalajien näkyminen palkkalaskelmalla (ME6073)

Ajanhallinnan & CATS kehittäminen

 • TAS 7§ Tasoitusvapaapankin toteutus jakso- ja viikkotyöhön (AH1/muu kehitys-kori) (ME3671)
 • Pidennettyä työaikaa tekevän henkilön htv:n muodostuminen (ME6030)
 • Ulkoasiainminsteriö: UE-paikalliskorotuksen vähennyksen automaation lisääminen (ME5977)

 

Taloushallinto

Tulojen käsittely

 • Myyntilaskun kenttätietojen lisääminen (ME6027)
 • Uusi konsernitasoinen rooli Kiekuun Z:FI:K:0000:ASREKVASTAAVA (ME6055)

Käyttövaltuushallinta

 • Työroolikartta 2.0 (ME5946)

Raportointi

 • KEHA:n verottajaraportointi Y-toimialueelta (ME5924)

Liittymät

 • Oikeusministeriö: Uusi Henkilötieto-liittymä käyttäen hyväksi vaatimusta 1538 (ME6040)