Skip to main content

Kiekun tuotekehitys

Vuonna 2018 jatketaan Kieku-järjestelmän käytettävyyden ja raportoinnin parantamista, nostetaan automaatiotasoa sekä tehdään muuttuneiden säädösten ja sopimusten edellyttämiä muutoksia järjestelmään. Tämän lisäksi Kiekuun tehdään asiakasvirastojen organisaatiomuutosten edellyttämiä päivityksiä ja Kieku-ratkaisun versiopäivityksiä (SAP:n ja CGI-komponenttien tuottamia versiopäivityksiä).

Lähtökohtana kehittämiskohteille ovat virastoilta tulleet palautteet ja kehittämisehdotukset, Palkeissa kootut kehittämisehdotukset sekä Palkeiden ja järjestelmätoimittajan näkemykset erityisesti käytettävyyden parantamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi.

Kootut kehitysehdotukset priorisoidaan niin, että pakolliset asiat, kuten säädösten ja lakien edellyttämät muutokset tehdään ensin. Tämän jälkeen muiden kehitysehdotusten määritykseen käytetään vaikuttavuusluokittelua, jolla arvioidaan kunkin muutoksen sekä laadullista että määrällistä kokonaisvaikutusta.  

Kiekun tuotekehitys

 

Kiekun kehitysehdotukset

Kiekun kehitysehdotuksia voi toimittaa Palkeisiin Pontti-palvelunhallintajärjestelmän kautta (vaatii kirjautumisen). Valitse Järjestelmien kehitysehdotukset – Kehitysehdotus – Kieku.

Kehitysehdotuksen kuvauksessa on hyvä huomioida nämä asiat.

 

Kiekuun vuonna 2018 tehdyt muutokset

Kaikki vuonna 2018 Kiekuun tehdyt muutokset löydät täältä:  Vuonna 2018 Kiekuun tehdyt muutokset

Aiheesta lisää:

Kieku-versioiden julkaisuaikataulu

Kiekun pienkehittäminen, Palveluinfo 2.2.2018

eKiekun esittely ja uudet toiminnalisuudet, Palveluinfo 6.4.2018