Skip to main content

Teknistä tietoa Kiekusta

Kieku-tietojärjestelmä perustuu SAPin ja CGI:n valmistuotteisiin.

Kieku-järjestelmä koostuu seuraavista sovelluksista:

  • Kieku-taloushallinto (SAP FICO)
  • Kieku-henkilöstöhallinto (SAP HCM)
  • Tuntien kohdennuslomake (SAP CATS)
  • Palkat (CGI Palkat)
  • Ajanhallinta (CGI Ajanhallinta)
  • Palveluaikalaskenta (CGI Palveluaikalaskenta)
  • Vuosilomasuunnittelu (CGI Vuosilomasuunnittelu).

Kieku-järjestelmän analyysiraportointi toteutetaan SAPin Business Intelligencellä (BI). Lisäksi SAP BI:llä on toteutettu tiettyjä, mm. tilinpäätökseen liittyviä vakioraportteja.

Käyttöliittymiä Kiekuun on kolme:

  • SAP GUI -käyttöliittymää käyttävät talous- ja henkilöstöhallinnon ammattilaiset.
  • Palkkoihin, Ajanhallintaan, Palveluaikalaskentaan ja Vuosilomasuunnitteluun talous- ja henkilöstöhallinnon ammattilaiset pääsevät selaimen kautta.
  • Selainpohjaista Kieku-portaalia käyttävät esimiehet, virkamiehet, henkilöstöasianhoitajat ja BI-raportteja tarvitsevat henkilöt.

Liittymät

Kiekulla on valmiit liittymät valtionhallinnon yhteisien tietojärjestelmien, kuten Rondon (R8), Tahtin ja matkahallinnan (M2) välillä. Kieku rakentaa yhdessä viraston kanssa tarvittavat liittymät virastojen omien järjestelmien ja Kiekun välille.

Tietoturvataso

Kieku-tietojärjestelmä on laajuutensa vuoksi sijoitettu korotetulle tietoturvatasolle, mutta Kiekua käyttäviltä organisaatioilta edellytetään tietoturvan perustasoa. 

Lisää aiheesta:
Tietoturva
Kiekun työasemavaatimukset