Usein kysyttyä Kiekusta

Sain sähköpostiini muistutuksen käydä käsittelemässä Kieku-portaalissa asioita esimiehenä. Ei minulla pitäisi olla mitään käsiteltävänä. Mitä teen?
Kieku-portaalista lähetetään esimiehille automaattisia sähköpostimuistutuksia, kun heillä on portaalissa tehtäviä käsiteltävänä. Jos sinulla on kysyttävää niihin liittyen, saat apua organisaatiosi henkilöstöhallinnon asiantuntijoilta.

Miksi Kieku-portaalissa esimiehen sijaisena voi olla vain toinen esimies?
Kieku-hankkeen tavoitteena on, että valtionhallinnossa siirrytään ammattimaiseen esimiestyöhön. Esimies toimii työnantajan edustajana, jonka ensisijaisena tehtävänä on johtaa työyhteisöä asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. Esimiehen sijaisen Kieku-järjestelmässä ei tarvitse työskennellä samassa yksikössä sijaistettavan kanssa eikä hänen tarvitse työskennellä samalla organisaatiotasolla. Ratkaisevaa on, että sijainen on Kieku-järjestelmässä esimiesroolissa eli hän hoitaa muutoinkin esimiestehtäviä ja hänellä on niihin riittävä osaaminen. Esimiestehtävissä toimiva näkee Kieku-järjestelmässä enemmän kuin asiantuntija.

Voiko johdon rooliin kuuluvan sijainen olla vain toinen johtoon kuuluva vai voiko olla hänen alaisuudessaan toimiva esimies?
Esimiehen tai johdon sijainen voi olla ainoastaan toinen esimies. Sijainen voi olla ylempi, alempi tai samalla tasolla oleva esimies. Johto on esimiehen esimies eli johto ei ole erillinen rooli.

Eikö virkamies saa enää palkkalaskelmaansa verkkopankkiin viraston siirryttyä Kieku-käyttäjäksi? Miten palkkalaskelman saa jos on pidempää poissa, esimerkiksi lomalla tai sairaslomalla?
Kiekua käyttävän viraston henkilöstö saa palkkalaskelman Kieku-portaalista. Pitkien virkavapaiden aikana palkkalaskelma voidaan henkilön pyynnöstä toimittaa hänelle paperisena. Viraston tietoliikenneratkaisuista riippuu, voiko Kieku-portaali olla virkamiehen käytettävissä myös etäyhteydellä silloin, kun henkilö kirjautuu viraston verkkoon. Mikäli viraston verkkoon voi kirjautua ulkopuolelta, ovat Kiekun portaalitoiminnot käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta eli myös lomien ja poissaolojen aikana.

Mitä tietoturvatasoa Kiekun käyttöönotto edellyttää virastoilta?
Kiekun käyttäjäorganisaatioilta edellytetään tietoturvan perustasoa. Sen sijaan Kieku-tietojärjestelmä on laajuutensa vuoksi sijoitettu korotetulle tietoturvatasolle. Lue aiheesta lisää