Siirry sisältöön

Valtion yhteisten tietoalueiden tietosisällöt

Palkeet tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon analysointi- ja raportointipalveluja asiakkailleen ja toimialansa kehittämiseen. Valtiokonttori puolestaan tekee julkista raportointia sekä analyyseja lähinnä ministeriöille valtion ohjauksen tarpeisiin . Palvelujen toteuttamiseksi Palkeille ja Valtiokonttorille on annettu vuonna 2020 tehdyn lakimuutoksen myötä tiedonsaantioikeus valtion virastoja ja laitoksia koskeviin toiminnan ja talouden tietoihin. Tarkoitus on tukea valtionhallinnon kehittämistä kokoamalla ja visualisoimallatietoja tilannekuviksi ja ilmiöitä selittäviksi analyyseiksi. Palkeiden analysointi- ja raportointipalveluiden aihealueet liittyvät henkilöstöön ja talouteen sekä hallinnon eri substanssiprosesseihin.

Valtion yhteiset toiminnan, talouden ja suunnittelun tiedot kootaan yhteiselle tietoalustalle. Tavoitteena on hyödyntää tietoja entistä tehokkaammin analysointi- ja raportointitoiminnassa ja sitä kautta valtion johtamisessa. Yhteinen tietoalusta mahdollistaa eri lähteistä koottujen tietojen yhdistelemisen, mikä synnyttää myös uutta tietoa. Tällä tuetaan hallitusohjelman mukaista tietopohjaista valmistelua ja päätöksentekoa valtionhallinnon kehittämisessä, ohjaamisessa ja johtamisessa.

Yhteiselle tietoalustalle kootaan alkuvaiheessa valtion yhteisten palveluntuottajien rekistereissä sijaitsevia valtionhallinnon toimintaa, taloutta ja hallintoa koskevia tietoja.

Ministeriöille ja virastoille tehtävien analyysien lisäksi tietoja hyödynnetään mm. Tutkihallintoa.fi-palvelun julkisessa raportoinnissa. Julkista tietoa jaetaan myös avoimiin rajapintoihin koko yhteiskunnan käytettäväksi.

Yhteisellä tietoalustalla käsiteltävät tiedot saadaan valtion yhteisten palveluntuottajien rekistereistä, eli Valtorilta, Digi-ja väestötietovirastolta, Senaattikiinteistöiltä, Hanselilta, Hausilta ja Palkeilta.

Lue lisää: tutkihallintoa.fi, tietokiri.fi