Skip to main content

Järjestelmien tilannekatsaus

Palkeet julkaisee kerran kuussa tilannekatsauksen asiakkaiden ja palvelutuotannon käyttämiin yhteisiin järjestelmiin. Tilannekatsaus ei päivity reaaliaikaisesti, vaan värikoodit kuvaavat ylätasolla järjestelmien toimivuutta katsauksen julkaisun päivänä. 

Ajankohtaiset käyttökatkotiedotteet julkaisemme asiakkaille Pointti-palvelunhallintajärjestelmässä (vaatii tunnuksen ja salasanan).

Tilanne 31.1.2020

Järjestelmässä ei ongelmia Järjestelmässä joitakin käyttöä haittaavia ongelmia Järjestelmässä merkittäviä ongelmia

Virkamiesten ja esimiesten käyttämät järjestelmät

Kieku-portaali
eKieku
Ajanhallinta

Lomasuunnittelu: henkilö- ja palvelujaksotietojen päivittyminen Lomasuunnitteluun on hidastunut ja  henkilön esimies- ja organisaatiotiedot eivät ole välttämättä ajan tasalla heti aamulla. Lomaoikeusraportilla yritysrajaus ei toimi, vaan lomaoikeudet tulevat tuplana, jos henkilöllä on useammassa virastossa sopimus/lomaoikeudet.

Työajan kohdentaminen (CATS)
Rondo
Handi-palvelu
M2
Pointti
Valtiolle.fi

Ammattikäyttäjillä ja Palkeissa käytössä olevat järjestelmät

Kieku henkilöstöhallinto (SAP HCM)
Kieku henkilöstöhallinto, lomakkeet
Palkat

Palveluaikalaskenta: Virhelokin Null tietojen korjaus on testauksessa ja tuodaan tuotantoon, kun testit on saatu onnistuneesti toteutettua. Järjestelmätoimittaj on pääätänyt, että Palevluaikalaskennan laskentasääntöjen eriyttämistä omiksi laskentasäännöiksi ei toteutetakaan.

Kieku taloushallinto (SAP FICO)
Analyste Banking
Tilha

Muut

Liittymät

Käytövaltuushallinta (SAP IDM): Hitautta vuodenvaihteessa käyttöoikeusajojen aikana. Ongelmaan syy vielä avoi, mutta siihen haetaan ratkaisua muuttamalla käsittelylogiikkaa vaiheittaiseen sopimuskäsittelyyn pienissä erissä.

Raportointi (SAP BI)